Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.
ker so se vrata šole zaprla, želimo kljub temu z vami ohraniti stik preko medijev, ki so nam trenutno na voljo.
Ob tem vas prosimo, da se držite navodil, da ostajate doma in se ne družite osebno, saj bomo le na tak način premagali širjenje virusa.
Čeprav je bila odločitev, da v prvem tednu ne bomo ničesar počeli, smo jo vendarle spremenili in pričnemo z uvajanjem izobraževanja na daljavo 18. 3. 2020. V teh treh dneh nam je zelo pomembno, da vzpostavimo kontakte. Zato vas prosimo, da na spodnjo povezavi izpolnite vprašalnik starši ali učenci od 6. do 9. razreda.
Anketa dela na daljavo
Zavedamo se, da se bomo v prvem tednu še vsi učili, saj se izobraževanja na daljavo lotevamo prvič in je za vse nas velik izziv. Če ne bo kaj delovalo, lahko v tem tednu še marsikaj izboljšamo.
In kako bo izobraževanje na daljavo potekalo?
Učitelji bodo dnevno pošiljali zaposlitve učencem. Na spletni strani so pripravljene mapice po razredih in ob odprtju mapice boste videli urnik in pri posamezni uri bo napisano, kaj učitelji od vas pričakujejo, da opravite. Najbolje je, da se dela lotite v dopoldanskem času.
Program učenja na daljavo bo objavljen na spletni strani.
Zagotovo bo ta način učenja za učence kot tudi za starše izziv, a hkrati priložnost za drugačno učenje. Učitelji vas bodo vodili in bodo z vami v stiku za vsa morebitna vprašanja, pomoč in povratno informacijo v najkrajšem možnem času. Na njih se obrnite preko e-pošte. Poštni e-naslovi so na spletni strani v mapi E-učilnice.
RAZREDNA STOPNJA
Učitelji bodo pripravili preprosta, poenostavljena navodila za delo po predmetih. Načrtovali bodo dejavnosti/naloge, ki jih boste učenci lahko čim bolj samostojno opravljali in tako sledili pouku.
PREDMETNA STOPNJA
Tudi za učence od 6. do 9. razreda bodo učitelji pripravili preprosta in poenostavljena navodila po predmetih. Načrtovali bodo dejavnosti/naloge, ki jih boste učenci lahko čim bolj samostojno opravljali in tako sledili pouku.

V ta namen smo na spletni strani šole že odprli zavihek »E- učilnice« E-UČILNICE
kjer ima vsak razred oz. oddelek od 1. do 9. razreda svojo mapico. Pripravljena gradiva bodo sproti objavljena oz. se bodo dopolnjevala v zavihkih za posamezne oddelke in učenci boste lahko ves čas dostopali do njih. Učenci oz. starši se po potrebi lahko posvetujete z učitelji preko e-pošte, na katero vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času.
Pomembno je, da bodo učenci ostali v izobraževalni kondiciji, zato se bomo vsi trudili in učence spodbujali k odgovornemu in sprotnemu izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Vsi tisti, kateri imate težave glede dostopa do spleta, sporočite to na telefon 041 995 076 (Aleš Sakelšek) ali 031 571 730 (Vesna M. Lorber).
Naloge staršev:
– zadržite otroke doma,
– spodbujajte jih za izobraževanje na daljavo,
– mlajšim otrokom pomagajte pri razumevanju navodil za delo, ki jih pošljejo učitelji.
Naloge učencev:
– bodite odgovorni do sebe in do drugih – ne družite se osebno, uporabljajte telefone in računalnike za ohranjanje stikov,
– potrudite se, da bo delo dobro opravljeno.
V primeru kakršnih koli nejasnosti mi lahko pišete na e- naslov:

vesna.mesaric.lorber@gmail.com

Vsem kljub trenutni situaciji želim veliko pozitivne energije. Ostanite zdravi, pazite nase, bodite pogumni in odgovorni.

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica