Spoštovani starši.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo nazaj v šolo učenci 9. razreda in učenci, ki so se prijavili, da potrebujejo učno pomoč.

Tudi za njih bodo veljali  posebni pogoji prihoda v šolo in obnašanja v šoli.

Za lažji začetek vas želimo spomniti na naslednje:

 • starši učencem podpišete izjavo, da je otrok zdrav,
 • učenci vstopajo v šolo posamezno od 8.00 dalje pri vhodu pri parkirišču oz. 15 minut pred izvedbo učne ure,
 • ob vstopu si razkužijo roke,
 • v prostorih šole maske za devetošolce niso potrebne, prav tako ne za ostale učence, vendar morajo ohranjati varnostno razdaljo 1,5m, če želijo, masko lahko imajo,
 • v učilnici bodo mize razmaknjene na primerno razdaljo in ves čas tako tudi ostanejo,
 • čevlje si sezujejo v garderobi in jih pospravijo v garderobno omarico,
 • učenci 9. razreda bodo razporejeni v učilnico za naravoslovje in matematiko v 1. nadstropju, ostali v učilnice, kjer se bo izvajala učna pomoč oz. dopolnilni pouk,
 • ves čas pouka učenci ostanejo v učilnici in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • med odmori učenci ne zapuščajo učilnice (razen za odhod na WC, kamor odhajajo posamezno),
 • devetošolci malicajo v šolski jedilnici ob 10.30 uri, za ostale malica ni predvidena,
 • po končanem pouku prijavljeni učenci 9. razreda gredo na kosilo v šolsko jedilnico,
 • učenci, takoj ko končajo s šolskimi obveznostmi, zapustijo šolo, tudi zadrževanje na šolskih površinah ni dovoljeno,
 • vozni red avtobusov je objavljen na spletni strani šole (vozi samo zjutraj s pričetkom ob 7.25 uri in ob 15. uri iz šole),
 • učencem priporočamo prihod v šolo peš ali s kolesom,
 • v primeru, da otrok zboli in se potrdi, da je okužen, je o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika.

Veselimo se prihoda naših učencev nazaj v šolo. Vse učence prosimo, da upoštevajo vsa priporočila in navodila, saj si vsi želimo ostati zdravi.

Glede na to, da nam je vrnitev učencev 1. triade uspešno stekla in da s ponovnim vračanjem nismo imeli težav, verjamemo, da bo tako tudi za devetošolce in vse ostale učence, ki se nam bodo pridružili.

Če se vam porajajo kakšna vprašanja ali dvomi, mi lahko pišete na naslov: vesna.mesaric.lorber@gmail.com. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli.

PRILOGE:

 

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica