Sodelovanje s starši: Govorilne in pogovorne ure, roditeljski sestanki

Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur, dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.

Možno je tudi sodelovanje preko e-pošte, ki omogoča prejemanje obvestil o dogodkih na šoli na e-naslov, prav tako pa je preko programa Lopolis možen tudi dostop do e-redovalnice.

Individualne pogovorne ure in e-naslovi zaposlenih

Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.

Razredničarke in razrednika

  Ime in priimek e-pošta Pogovorna ura
1.a Tanja Habjanič tatjana.habjanic@os-hajdina.si SRE 2. ura
1.b Mojca O. Ulbl mojca.ornik-ulbl@os-hajdina.si PON 3. ura
2.a Karmen Jerenko karmen.jerenko@os-hajdina.si ČET 2. ura
2.b Majcen Maja maja.majcen@os-hajdina.si TOR 2. ura
3.a Dragica Kosi kosi.dragica65@os-hajdina.si SRE 2. ura
3.b Mojca Purg mojca.purg@os-hajdina.si SRE 3. ura
4.a Metka Kokol metka.kokol@cirkulane-zavrc.si ČET 3. ura
4.b Jožica Novak jozica.novak@os-hajdina.si TOR 4. ura
5.a Bojana Mlakar bojana.mlakar@os-hajdina.si SRE 4. ura
5.b Nataša Štumberger natasa.stumberger@os-hajdina.si PON 2. ura
6.a Damjan Kobale damjan.kobale@os-hajdina.si TOR 3. ura
6.b Anja Medved anja.medved@os-hajdina.si TOR 3. ura
7.a Mateja Draškovič mateja.draskovic@os-hajdina.si PON 4. ura
8.a Irena Vesenjak irena.vesenjak@os-hajdina.si TOR 4. ura
8.b Branka Gaiser branka.gaiser@os-hajdina.si ČET 3. ura
9.a Rok Marinič rok.marinic@os-hajdina.si SRE 4. ura

 

Predmetne učiteljice in učitelji

  Ime in priimek e-pošta Pogovorna ura
SLJ, NEM Branka Gaiser branka.gaiser@os-hajdina.si ČET 3. ura
SLJ Irena Vesenjak irena.vesenjak@os-hajdina.si TOR 4. ura
MAT Andreja Novak andreja.novak@os-hajdina.si SRE 5. ura
MAT Aleš Sakelšek ales.sakelsek@os-hajdina.si SRE 2. ura
TJA Urška Medved urska.medved@os-hajdina.si ČET 2. ura
TJA Anja Medved anja.medved@os-hajdina.si TOR 3. ura
TJA Tatjana Lukovnjak tatjana.lukovnjak@os-hajdina.si SRE 4. ura
BIO, KEM, NAR Mateja Draškovič mateja.draskovic@os-hajdina.si PON 4. ura
FIZ, TIT Damjan Kobale damjan.kobale@os-hajdina.si TOR 3. ura
ZGO, GEO Irena M. Goznik irena.musicgoznik@os-hajdina.si PET 5. ura
ZGO, GEO, DKE Iztok Milošič iztok.milosic@os-hajdina.si PET 4. ura
LUM Romana Kiseljak   SRE 3. ura
GUM Marija Meklav marija.meklav@os-hajdina.si PET 2. ura
ŠPO Tatjana Pačnik tatjana.pacnik@os-hajdina.si TOR 5. ura
ŠPO Rok Marinič rok.marinic@os-hajdina.si SRE 4. ura

 

Dodatna strokovna pomoč

DSP Katja Tement katja.tement@pivkaptuj.si
DSP Majda Ber majda.ber@pivkaptuj.si

 

 Ravnateljica Vesna M. Lorber vesna.mesaric.lorber@os-hajdina.si

 

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri razredne roditeljske sestanke med šolskim letom.

Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.

 

Govorilne ure

Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka skupnega dela s starši.

Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:

  • od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
  • od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
  • od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.

Občasno se lahko z razlogom od termina tudi odstopi. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem.

Učitelji OŠ Hajidna 2018-2019

Strokovni delavci
  Učitelji, strokovni delavci Predmet, zadolžitev Razrednik/ sorazrednik
1. Karmen Jerenko razredni pouk 1. a
2. Maja Majcen razredni pouk 1. b
3. Dragica Kosi razredni pouk 2. a
4. Mojca Purg razredni pouk 2. b
5. Dragica Rozman vzg. 1. a, b,
6. Tatjana Habjanič razredni pouk, vodja aktiva raz. stopnje 3. a
7. Mojca Ornik razredni pouk 3. b
8. Bojana Mlakar razredni pouk 4. a
9. Nataša Štumberger razredni pouk 4. b
10. Metka Kokol razredni pouk 5. a
11. Jožica Novak razredni pouk 5. b
12. Mateja Draškovič NAR, BIO, KEM, laborant, vodja aktiva pred. stopnje 6. a
13. Irena Vesenjak SLJ 7. a
Branka Gaiser SLJ, ŠMK, TJN, NIP 7. b
14. Rok Marinič Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje v okviru razširjenega programa, ŠPO 8. a
15. Tatjana Pačnik ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, OPB 8. a, sor.
16. Tatjana Lukovnjak TJA, knjižnica 9. a
17. Urška Medved TJA 9. a, sor.
18. Iztok Milošič ZGO, GEO, DKE, OPB
19. Andreja Novak MAT, ROID, ROM, NIP
22. Irena M. Goznik ZGO, GEO
23. Marija Meklav GUM, MPZ, OPZ, OPB
24. Anja Medved TJA, OPB
25. Silva Hajšek knjižnica
26. Romana Kiseljak LUM, JV
27. Kristina Žuran MAT
28. Damjan Kobale TIT , FIZ , laborant, NIP, OGL
29. Irena Vodušek svetovalna delavka
30. Aleš Sakelšek MAT , OPB
Zunanji strokovni delavci
  Ime in priimek                                 Zadolžitve
1. Majda Ber pedagoško-mobilno delo, z OŠ dr. Ljudevita Pivka
2. Katja Tement pedagoško-mobilno delo z  OŠ dr. Ljudevita Pivka
3. Tamara Sevšek logopedinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
4. Tamara Zaner socialna pedagoginja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Strokovno-tehnični delavci
  Ime in priimek Zadolžitve
1. Klaudija Kolarič računovodkinja
2. Natalija Glažar Tajnica v vzgoji in izobraževanju
3. Matevž Hojski kuhar
4. Mateja Zupanič pomivalka, kuharica
5. Natalija Belca pomivalka
6. Franc Murko hišnik
7. Helena Žunko čistilka
8. Slavica Vidovič čistilka
9. Tatjana Verdenik čistilka