Šolsko leto se je začelo 1. septembra in se konča 31. avgusta. Pouk v šolskem letu traja največ 38  tednov po 5 dni v tednu, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v Letnem delovnem načrtu šole.

DAN DATUM DOGODEK
P0N 3. 9. 2018 ZAČETEK POUKA
SOB 29. 9. 2018 POUK, NADOMEŠČANJE POUKA PROSTEGA DNE 24. 12. 2018
PON – PET 29. 10 – 2. 11. 2018 JESENSKE POČITNICE
SRE 31. 10. 2018 DAN REFORMACIJE
ČET 1. 11. 2018 DAN SPOMINA NA MRTVE
PET 21. 12. 2018 PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
PON 24. 12. 2018 POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO 29. 9. 2018
TOR 25. 12. 2018 BOŽIČ
SRE 26. 12. 2018 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
PON – SRE 25. 12. 2018 – 2. 1. 2019 NOVOLETNE POČITNICE
TOR – SRE 1. 1. – 2. 1. 2019 NOVO LETO
ČET 31. 1. 2019 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
SOB 2. 2. 2019 POUK (V SKADU Z 2. ODSTAVKOM 4. ČLENA PRAVILNIKA O ŠOLSKEM KOLEDARJU)
ČET 7. 2. 2019 PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
PET 8. 2. 2019 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
PET 15. 2. 2019 INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SŠ
SOB 16. 2. 2019 INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SŠ
PON – PET 18. 2. – 22. 2. 2019 ZIMSKE POČITNICE
PON 22. 4. 2019 VELIKONOČNI PONEDELJEK
SOB 27. 4. 2019 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
SOB – ČET 27. 4. – 2. 5. 2019 PRVOMAJSKE POČITNICE
SRE – ČET 1. 5. – 2. 5. 2019 PRAZNIK DELA
PET 3. 5. 2019 POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO 11. 5. 2019
SOB 11. 5. 2019 POUK, NADOMEŠČANJE POUKA PROSTEGA DNE, 3. 5. 2019
PET 14. 6. 2019 ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE  9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
PET 24. 6. 2019 ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL, PROSLAVA  PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
TOR 25. 6. 2019 DAN DRŽAVNOSTI
SRE – SOB 26. 6. – 31. 8. 2019 POLETNE POČITNICE
  17. 6. do 1. 7. 2019 ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 9. RAZREDA
  26. 6. do 9. 7. 2019 ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
  19. 8. do 30. 8. 2019 ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE  ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA

 OCENJEVALNI OBDOBJI

  • ocenjevalna konferenca: 1. 2019
  • ocenjevalna konferenca: 6. 2019, 11. 6. 2019 (za 9. razred)