KONCEPT ODKRIVANJE

IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

V OSNOVNI ŠOLI

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel koncept: NADARJENI – ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI V OSNOVNI ŠOLI (http://www.zrss.si/pdf/SSD_nadarjeni%20koncept.pdf)

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO – NADARJENI – OŠ HAJDINA 2014-2015 

 

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV PODROČJA NADARJENOSTI ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV DELO Z NADARJENIMI UČENCI

 

 

Literatura:

Seznam vseh interesnih dejavnosti, tekmovanj, raziskovalnih nalog ipd. najdete na spletnih straneh šole in v Publikaciji.

Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999), Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 15. 5. 2006.

Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 2000, Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo.