Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo v tednu od 17. 5 – 21. 5. 2021 izvajali projekt trajnostna mobilnost. V tem tednu bodo otroci prihajali v šolo in odhajali iz nje na okolju prijazen način (peš, s kolesi, skiroji, …). Šolski avtobus ta teden ne vozi. Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo ter OPB po ustaljenem urniku. Predura in aktivnosti po 13.00 uri odpadejo. Projekt se izvaja v vsakem vremenu.

V tabeli so prikazane ure odhodov s postajališč, katere se med seboj razlikujejo. Učence bo na poti v šolo in domov spremljal učitelj.

 

POSTAJALIŠČE URA ODHODA S POSTAJALIŠČA URA ODHODA IZ ŠOLE
Sp. Hajdina 07:50 13:15
Slo. vas GD 07:15 12:45
Slo. vas AP 07:30 12:45
Slo. vas 6.B 07:15 12:45
Skorba 07:50 13:15
Gerečja vas Tomanič 07:20 13:15
Gerečja vas GD 07:30 13:15
Gerečja vas Križ 07:30 13:15
Gerečja vas obračal. 07:40 13:15
Hajdoše rondo 07:40 13:15
Hajdoše AP 07:45 13:15
Hajdoše Žerak 07:30 13:15
Zg. Hajdina občina 07:45 13:15
Zg. Hajdina AP 07:30 13:15
Zg. Hajdina 16 07:30 13:15
Zg. Hajdina 68 07:45 13:15