V okviru večjega in večletnega projekta OŠ Hajdina – izgradnje učilnice na prostem ter mednarodnega sodelovanja Erasmus+ smo izdelali zelo zanimivo razstavo poučno-didaktičnih 3-D lesenih čebeljih poslikanih panojev.
Čebelja zgodba je skupek večih lesenih kompozicij, v obliki piramid iz šestkotnih plošč v obliki satovja, poslikanih na tematiko čebel in čebelarstva. Panoje so poslikali naši učenci pod mentorstvom neumorne likovnice Romane Kiseljak, ter člani likovno-fotografske sekcije Hajdina, pod vodstvom gospe Cecilije Bernjak, za koordinacijo je poskrbela gospa Silvestra Brodnjak.
Vsaka kompozicija in vsaka slika pripoveduje svojo zgodbo, vse imajo tudi osebno noto. Kompozicije so ločene po temah: življenjski krog čebele, povezava človeka in čebele ter uporaba medu in čebeljih izdelkov – vse skupaj idealno za uporabo kot učilnica na prostem ne samo na temo čebel in čebelarstva, ampak tudi naravoslovja, možnost je tudi veliko medpredmetnih povezav. Kompozicije so prenosne in se lahko uporabljajo tudi kot zabavno gibalni pripomoček.
Uporabljali jo bodo lahko učenci vseh oddelkov šole in vrtca ter čebelarski krožek pod mentorstvom učiteljic Karmen Jerenko, Branke Gaiser in čebelarja gospoda Slavka Čeha. Čebelarski krožek OŠ Hajdina že leta uspešno deluje v sodelovanju s Čebelarskim društvom Turnišče in upravlja tudi lep šolski čebelnjak, na kar smo zelo ponosni.
Čebelja zgodba je postavljena na zelenici ob parkirišču (poleg stare hiše) in bo tako povezovala šolski čebelnjak s preostankom naše učilnice na prostem, ki jo bomo, verjamemo, v naslednjih letih skupaj gradili v smeri proti gozdu in v gozdu. Kompozicijo in okrasne medovite rastline, ki smo jih prejeli v dar (vrtnarstvo Zupanič) so postavljali petošolci skupaj z idejnima vodjema Čebelje zgodbe – učiteljico Jožico Novak in v. d. ravnatelja Mitjo Vidovičem. Tekom šolskega leta bomo park, ki je postavljen začasno, trajno postavili in zasadili po načrtu.
Čebelji park v bližini čebelnjaka bo dobra in uporabna nadgradnja našega dobrega dela ter lepa promocija čebelarstva.
“Čebeljo zgodbo” smo otvorili na istoimenski prireditvi ob svetovnem dnevu čebel, 20. 5. 2021, ki so jo obiskali tudi župan Občine Hajdina, mag. Stanislav Glažar, direktorica občinske uprave, ga. Lidija Terbulec, podpredsednik Čebelarska zveza Slovenije, g. Janez Vencelj, predsednica Čebelarskega društva Turnišče, ga. Suzana Žumer, naš čebelar g. Slavko Čeh, predstavnica TD Mitra, Vilma Angel, g. župnik Marjan Fesel, kaplan g. Primož Lorbek in predsednik Sveta staršev, g. Albin Dobnik.
Z lepim in doživetim programom so se predstavili učenci naše šole ter celoten čebelarski krožek. Za scenarij prireditve in pripravo programa je poskrbela učiteljica Janja Radaš. Ta dan so sicer na temo čebel ustvarjali vsi učenci šole in vrtca v okviru projekta “Risanje s kredo – rišemo čebelarsko pravljico”.
Naj medi!