https://npz.ric.si/

Potrebujete EMŠO številko in šifro, ki ste jo prejeli na dan pisanja NPZ.