Obvestilo o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 88/16), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ-a po ustaljenem postopku.

Ob tem še opozorilo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ-a nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je učenec upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS , ki ga prejema družina. Za vsa vprašanja, povezana z odločbami, je pristojen Center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddate starši na vlogi. Prijava se odda razredniku ali svetovalnemu delavcu. Prijava se lahko odda kadarkoli med šolskim letom.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da boste:

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačali nepravočasno odjavljene obroke.

Šola za vse učence organizira prehrano, kjer vrednost kosila znaša 2 EUR (za učence od 1. do 5. razreda) in 2,20 EUR (za učence od 6. do 9. razreda).

Prehrana se lahko odjavi po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno pri poslovni sekretarki. Če je odjava sporočena do 12. ure, se obrok odjavi za naslednji dan.

Kosilo za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

  Ravnateljica:Vesna Mesarič Lorber

Donatorji šolskega sklada 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 so šolski sklad podprla sledeča podjetja, ki so s tem pomagala našim otrokom (po abecednem vrstnem redu):

 • BAR GAJEC, reja perutnine, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
 • ENSITRA PREVAJANJE, BRIGITA VOGRINEC s.p.
 • GANDIN MBS, perutninarstvo, d.o.o.
 • GASENBURGER ZDENKO S.P. – STROJNO INSTALATERSTVO
 • GOJA TENIS IN FINANCE, tenis center, gostinstvo ter finančne in poslovne storitve d.o.o.
 • JANTIM, prodaja po pošti, Janez Lajh s.p.
 • Mehanske storitve, Peter Kosar s.p.
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 • PRIHODNOST DANES, posredništvo, marketing, storitve in svetovanje, d.o.o.
 • PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN PERUTNINE, BOŠTJAN INTIHAR s.p.
 • PTUJSKA TISKARNA tiskarstvo d.o.o.
 • TOP AVTOMOBILI PLUS, prodaja rabljenih avtomobilov, Bernarda Sedlašek s.p.
 • VAUDA prevozniško, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
 • VRTNARSTVO, Danijel Zupanič s.p.
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Za prejete donacije se vsem lepo zahvaljujemo!