Učbeniški sklad 2019-2020

Spoštovani starši!

Preko svojih otrok ste prejeli ponudbe za nakup delovnih zvezkov oz. potrebščin za novo šolsko leto. Radi bi Vas opomnili, da lahko ta nakup opravite tudi čisto individualno, kjerkoli želite. Kupiti je potrebno delovne zvezke, dodatna gradiva in potrebščine po izboru učiteljev.

Učbenike si bodo lahko učenci izposodili v učbeniškem skladu (brezplačno), kakor je bilo to doslej.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2019/20 najdete s klikom na ustrezni razred.

IZJAVA O NENAROČILU UČBENIKOV iz učbeniškega sklada izpolnite le v primeru, če ne želite izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada in boste za učbenike iz zgornjega seznama poskrbeli sami.

Osnovna šola Hajdina omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v naslednjem šolskem letu, iz učbeniškega sklada šole izposodijo učbeniški komplet. V kompletu so vsi učbeniki, ki jih bodo učenci prihodnje leto potrebovali.
Prednosti izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada so:
– starši nimate z učbeniki nobenih skrbi,
– vaš otrok dobi učbenike v šoli.
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA JE BREZPLAČNA!

(več …)

ŠOLSKA PREHRANA

JEDILNIKI ZA MALICO IN KOSILO 

Veliko pozornost posvečamo razvijanju zavesti o zdravi prehrani in kulturnem prehranjevanju. V šolski kuhinji se pripravlja hrana za učence in zaposlene. Pripravljajo se zajtrki, malice in kosila. Zaradi zdravstvenih razlogov po dogovoru s starši pripravljamo tudi dietno hrano. Zajtrk nudimo učencem, ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in obiskujejo jutranje varstvo.

Učenci zajtrkujejo od 7.30 do 7.50 ure.  Malica poteka med glavnima odmoroma od 9.05 do 9.20 in od 10.10 do 10.30 in za 1. triado od 9.50 do 10.10. Kosilo je v času od 12. 55 do 13. 45 ure. Učencem, ki ostanejo v OPB do 16.15. ure, nudimo tudi brezplačno malico glede na “zmožnost” šolske kuhinje.

Za posamezne obroke šolske prehrane se učenci prijavijo razredniku, vodji prehrane ali v tajništvu. Če ima učenec kosilo samo občasno ali ob posameznih dnevih, na začetku meseca za cel mesec to najavijo starši v pisni obliki.

Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, lahko prehrano odjavijo za naslednji dan po telefonu na številko 02/788 12 60 v tajništvu šole. Če je odjava sporočena do 10.00 ure, velja od naslednjega dne. Za vse neodjavljene obroke se plača celotna cena obroka.

Če gre za odjavo prehrane za dalj časa ali odločitev, da otrok ne bo imel več kosila, je potrebno identifikacijsko kartico vrniti v tajništvo šole.

Cene obrokov v tem šolskem letu so:

 • ZAJTRK: 0,50 EUR,
 • MALICA: 0,80 EUR
 • KOSILO za učence od 1. do 5. razreda: 2,30 EUR,
 • KOSILO za učence od 6. do 9. razreda: 2,50 EUR.

Cena kosila se lahko med šolskim letom spremeni, če se bodo povišale nabavne cene živil. Stroške prehrane je treba poravnati do roka. V primeru nerednega plačevanja izvedemo izterjavo preko pooblaščenih služb. Starše prosimo, da redno spremljajo tudi zneske na položnicah. Reklamacije upoštevamo mesec dni po izstavitvi računa.

 

Arhiv:

Red v jedilnici

Kako bomo pa danes jedli?

MALICA

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic.
 • Po jedilnici hodite  mirno, brez prerivanja in vpitja.
 • Učiteljice skrbijo za red in mir v jedilnici.
 • Pri mizi se učenci obnašate kulturno, jeste mirno in tiho.
 • Ko pomalicate, mirno počakate na svojih prostorih, da pojedo še ostali.
 • Pospravite svoj pladenj oz. posodo pri odlagalnem pultu.
 • V koloni zapustite jedilnico v spremstvu učiteljic, ko razredni reditelj preveri, da je vse čisto in pospravljeno.

 

KOSILO – UČENCI, KI SO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic, mirno in tiho.
 • Kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Učenci 1. do 3. razreda sedete na svoje prostore in počakate, da vam učiteljice razdelijo hrano.
 • Ostali učenci v koloni mirno počakate na hrano, vzamete vse jedi pripadajočega kosila.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Učenci skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Skupina z učiteljico mirno zapusti jedilnico.

 

KOSILO – UČENCI, KI NISO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pred prihodom v jedilnico pustite torbe v učilnici ali jih odložite v svoje garderobne omarice.
 • Mirno počakate v koloni, kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Vzamete vse jedi pripadajočega kosila in sedete na svoj prostor.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Takoj, ko pojeste, mirno zapustite jedilnico in se v njej ne zadržujete.