Red v jedilnici

Kako bomo pa danes jedli?

MALICA

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic.
 • Po jedilnici hodite  mirno, brez prerivanja in vpitja.
 • Učiteljice skrbijo za red in mir v jedilnici.
 • Pri mizi se učenci obnašate kulturno, jeste mirno in tiho.
 • Ko pomalicate, mirno počakate na svojih prostorih, da pojedo še ostali.
 • Pospravite svoj pladenj oz. posodo pri odlagalnem pultu.
 • V koloni zapustite jedilnico v spremstvu učiteljic, ko razredni reditelj preveri, da je vse čisto in pospravljeno.

 

KOSILO – UČENCI, KI SO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic, mirno in tiho.
 • Kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Učenci 1. do 3. razreda sedete na svoje prostore in počakate, da vam učiteljice razdelijo hrano.
 • Ostali učenci v koloni mirno počakate na hrano, vzamete vse jedi pripadajočega kosila.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Učenci skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Skupina z učiteljico mirno zapusti jedilnico.

 

KOSILO – UČENCI, KI NISO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pred prihodom v jedilnico pustite torbe v učilnici ali jih odložite v svoje garderobne omarice.
 • Mirno počakate v koloni, kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Vzamete vse jedi pripadajočega kosila in sedete na svoj prostor.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Takoj, ko pojeste, mirno zapustite jedilnico in se v njej ne zadržujete.