Angleščina – 7. razred

Utrjevanje slovnice

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – zaprti tip vprašanj

Present Simple – odprti tip vprašanj  

Present Simple Tense – prislovi pogostosti

Present continuous Tense  

Present continuous  Tense – vprašanja  

Present continuous Tense in Present Simple Tense 

Past simple- glagol ”be”

Past simple- nepravilni glagoli  

Past Simple – pravilni glagoli

Past Simple – pravilni in nepravilni glagoli  

 Past simple – vprašanja

 

Vprašalnice s ”how”  

Stopnjevanje pridevnikov – primernik  

Stopnjevanje pridevnikov – presežnik

Nepravilno stopnjevanje pridevnikov

as…as

 

going to             

going to- vpašalna oblika

Nedoločni člen ”a”, ”an”  

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

                                                        

Testi znanja

 

 

 

Igre

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina 6. razred

  

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Utrjevanje slovnice

 

Nedoločni člen a/an 1

Nedoločni člen a/an 2

Velelnik

Množina

There is/ there are

Test

Glagol biti – trdilna oblika

Glagol biti – nikalna oblika

Svojilni zaimki

Glagol biti – yes/no vprašanja

Izražanje svojine

Test

Have got – trdilna oblika

Have got – nikalna oblika

Have got – vprašalna oblika

Have got – mešane vaje

Vrstni red besed v stavku

Test

Predlogi časa

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – vprašalna oblika in kratki odgovori

Wh- vprašanja

Test

 

Predlogi kraja

There is/are  

Is there? / Are there?

Can / Can’t  

Can – vprašanja in kratki odgovori

Test 

 

Have got in Be za opisovanje oseb   

Present Continuous – trdilna oblika

Present Continuous – nikalna oblika

Present Continuous – vprašanja in kratki odgovori

Present simple in Present Continuous

Test 

 

 

Igre

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

Dopolnjevanje pogovorov 1

Dopolnjevanje pogovorov 2

Dopolnjevanje pogovorov 3

Dopolnjevanje pogovorov 4 

Dopolnjevanje pogovorov 5

Dopolnjevanje pogovorov 6

 

 

 

Angleščina 5. razred

 

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

ANIMALS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/animals.htm

DAYS OF THE WEEK: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/days_of_the_week.htm

FAMILY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/family.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/Food.htm

JOBS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/jobs.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/numbers.htm

TIME: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/time.htm

TRANSPORT: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/transport.htm

WEATHER: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/weather.htm

 

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/mix.htm

 

Vaje – pogovori: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/dialoges.htm

 

Vaje za utrjevanje slovnice: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/grammar.htm

 

Vaje za utrjevanje abecede: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/alphabet.htm

 

Igrice 1: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/games/

Igrice 3: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/collection_of_36_games_2.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-2-word-list-5-razred/

Angleščina 4. razred

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

BODY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/body.htm

COLOURS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/Colours.htm

CLOTHES: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/clothes.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/food_4.htm

HOUSE: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/house.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/numbers.htm

SCHOOL: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/school.htm
TOYS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/toys.htm

  

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/mixed4.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-1-wordlist/