Angleščina – bralno razumevanje

 

Izbira ustreznega odgovora

 

 

 

 

Angleščina 9. razred

Utrjevanje slovnice

 

 

 

Utrjevanje besedišča

  

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

  

Testi znanja

 

Test znanja 1

Test znanja 2

Test znanja 3

Test znanja 4

Test znanja 5

Test znanja 6

Test znanja 7

Test znanja 8

Test znanja 9

Test znanja 10

Test znanja 11

Test znanja 12

 

 

 

Igre

 

 

 

Angleščina 8. razred

Utrjevanje slovnice

 

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 1

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 2

 Past Simple Tense – vprašanja

Past continuous Tense 1

Past continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 1

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 3

Present Perfect Simple Tense

Present Perfect Simple Tense – for, since Past Simple Tense in Present Perfect Simple Tense

Will Future 1

Will Future 2

Will Future 3 

Časovni odvisniki

Prvi tip pogojnih odvisnikov

Prvi tip pogojnih odvisnikov in časovni odvisniki

Naklonski glagoli – should, might

Naklonski glagoli – must

Naklonski glagoli – have to

Trpnik – Present Simple Tense

Pridevniki in prislovi

Osebni zaimki v drugih sklonih

Nedoločni člen ”a”, ”an”

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

”a little”, ”a few”  

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

Materiali

Opisovanje oblačil

Deli telesa

Glagoli in samostalniki

Predlaganje

 

Besedotvorje- samostalniki in pridevniki z enako osnovo

Šolski predmeti, branje, računalništvo

Zdravstvene težave in zdravljenje

Klic v sili

Zdravstvene težave

 

Besede, povezane z geografijo:

Podeželje, mesto, hiša

V mestu

Zgradbe in prislovi kraja

Okoljevarstveni problemi

Kje živimo, delamo, vesolje

Vesolje

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina 7. razred

Utrjevanje slovnice

 

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – zaprti tip vprašanj

Present Simple – odprti tip vprašanj  

Present Simple Tense – prislovi pogostosti

Present continuous Tense  

Present continuous  Tense – vprašanja  

Present continuous Tense in Present Simple Tense 

Past simple- glagol ”be”

Past simple- nepravilni glagoli  

Past Simple – pravilni glagoli

Past Simple – pravilni in nepravilni glagoli  

 Past simple – vprašanja

 

Vprašalnice s ”how”  

Stopnjevanje pridevnikov – primernik  

Stopnjevanje pridevnikov – presežnik

Nepravilno stopnjevanje pridevnikov

as…as

 

going to             

going to- vpašalna oblika

Nedoločni člen ”a”, ”an”  

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

                                                        

Testi znanja

Igre

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina – 7. razred

Utrjevanje slovnice

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – zaprti tip vprašanj

Present Simple – odprti tip vprašanj  

Present Simple Tense – prislovi pogostosti

Present continuous Tense  

Present continuous  Tense – vprašanja  

Present continuous Tense in Present Simple Tense 

Past simple- glagol ”be”

Past simple- nepravilni glagoli  

Past Simple – pravilni glagoli

Past Simple – pravilni in nepravilni glagoli  

 Past simple – vprašanja

 

Vprašalnice s ”how”  

Stopnjevanje pridevnikov – primernik  

Stopnjevanje pridevnikov – presežnik

Nepravilno stopnjevanje pridevnikov

as…as

 

going to             

going to- vpašalna oblika

Nedoločni člen ”a”, ”an”  

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

                                                        

Testi znanja

 

 

 

Igre

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina 6. razred

  

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Utrjevanje slovnice

 

Nedoločni člen a/an 1

Nedoločni člen a/an 2

Velelnik

Množina

There is/ there are

Test

Glagol biti – trdilna oblika

Glagol biti – nikalna oblika

Svojilni zaimki

Glagol biti – yes/no vprašanja

Izražanje svojine

Test

Have got – trdilna oblika

Have got – nikalna oblika

Have got – vprašalna oblika

Have got – mešane vaje

Vrstni red besed v stavku

Test

Predlogi časa

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – vprašalna oblika in kratki odgovori

Wh- vprašanja

Test

 

Predlogi kraja

There is/are  

Is there? / Are there?

Can / Can’t  

Can – vprašanja in kratki odgovori

Test 

 

Have got in Be za opisovanje oseb   

Present Continuous – trdilna oblika

Present Continuous – nikalna oblika

Present Continuous – vprašanja in kratki odgovori

Present simple in Present Continuous

Test 

 

 

Igre

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

Dopolnjevanje pogovorov 1

Dopolnjevanje pogovorov 2

Dopolnjevanje pogovorov 3

Dopolnjevanje pogovorov 4 

Dopolnjevanje pogovorov 5

Dopolnjevanje pogovorov 6