Donatorji šolskega sklada 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 so šolski sklad podprla sledeča podjetja, ki so s tem pomagala našim otrokom (po abecednem vrstnem redu):

 • AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI DAMIJAN PEKLAR S.P.
 • BAR GAJEC, reja perutnine, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
 • Ekološka kmetija, Damjan Meglič s.p.
 • ENSITRA PREVAJANJE, BRIGITA VOGRINEC s.p.
 • EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o
 • GANDIN MBS, perutninarstvo, d.o.o.
 • Gostilna ČELAN, Maja Plazar s.p.
 • GLAŽAR ROMAN S.P. – PREHRANA ŽIVALI
 • JANTIM, prodaja po pošti, Janez Lajh s.p.
 • JERENKO MARJAN S.P. – PV HYDRA – POPRAVILO VILIČARJEV IN HIDRAVLIČNIH SKLOPOV
 • KNJIGONAVT, umetniško ustvarjanje, Aljoša Harlamov s.p.
 • Lekarna pri Sv Martinu Meroda Meško Žitnik s.p.
 • Mizarske storitve, Goran Širovnik s.p.
 • POMLAD podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
 • PRIHODNOST DANES, posredništvo, marketing, storitve in svetovanje, d.o.o.
 • “SONJA” PREVOZNIŠTVO, prevozi in storitve, d.o.o.

Za prejete donacije se vsem lepo zahvaljujemo!

Trikotniki Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b (včrtana in očrtana krožnica)

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 b

Trikotniku s podatki: a=4cm, b=4,5cm, kot gama je 90 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika:

Trikotniku očrtana krožnica:

Trikotniku včrtana krožnica:

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 c

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 c

Trikotniku s podatki: b=4cm, c=6cm, kot gama je 75 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika in očrtane krožnice:

Trikotniku včrtana krožnica:

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

a=3,6cm

b=4,5cm

ro=3cm

 

Naloge

1. Dan je trikotnik SSS

a = 7cm,   b = 6cm,     c = 5cm

Nariši trikotnik in poišči točko S, ki je enako oddaljena od vseh treh oglišč trikotnika.

2. Razišči lego središča trikotniku očrtane krožnice za ostrokotni, topokotni in pravokotni trikotnik.Lahko si pomagaš z geogebra predlogo (s premikom oglišč A, B in C preoblikuj trikotnik v ostrokotni, topokotni, pravokotni…): https://www.geogebra.org/m/NtdBnYf8

3. Reši naloge iz i-učbenika v zvezek.

 

Obvestilo o spremembi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 88/16), ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen po odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ-a po ustaljenem postopku.

Ob tem še opozorilo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ-a nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Iz odločbe o otroškem dodatku je možno ugotoviti, ali je učenec upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS , ki ga prejema družina. Za vsa vprašanja, povezana z odločbami, je pristojen Center za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano oddate starši na vlogi. Prijava se odda razredniku ali svetovalnemu delavcu. Prijava se lahko odda kadarkoli med šolskim letom.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da boste:

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačali nepravočasno odjavljene obroke.

Šola za vse učence organizira prehrano, kjer vrednost kosila znaša 2 EUR (za učence od 1. do 5. razreda) in 2,20 EUR (za učence od 6. do 9. razreda).

Prehrana se lahko odjavi po telefonu, preko elektronske pošte ali osebno pri poslovni sekretarki. Če je odjava sporočena do 12. ure, se obrok odjavi za naslednji dan.

Kosilo za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

  Ravnateljica:Vesna Mesarič Lorber

Donatorji šolskega sklada 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 so šolski sklad podprla sledeča podjetja, ki so s tem pomagala našim otrokom (po abecednem vrstnem redu):

 • BAR GAJEC, reja perutnine, gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.
 • ENSITRA PREVAJANJE, BRIGITA VOGRINEC s.p.
 • GANDIN MBS, perutninarstvo, d.o.o.
 • GASENBURGER ZDENKO S.P. – STROJNO INSTALATERSTVO
 • GOJA TENIS IN FINANCE, tenis center, gostinstvo ter finančne in poslovne storitve d.o.o.
 • JANTIM, prodaja po pošti, Janez Lajh s.p.
 • Mehanske storitve, Peter Kosar s.p.
 • POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 • PRIHODNOST DANES, posredništvo, marketing, storitve in svetovanje, d.o.o.
 • PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN PERUTNINE, BOŠTJAN INTIHAR s.p.
 • PTUJSKA TISKARNA tiskarstvo d.o.o.
 • TOP AVTOMOBILI PLUS, prodaja rabljenih avtomobilov, Bernarda Sedlašek s.p.
 • VAUDA prevozniško, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
 • VRTNARSTVO, Danijel Zupanič s.p.
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Za prejete donacije se vsem lepo zahvaljujemo!