Gradiva matematika

 

MATEMATIČNE STRANI

Na teh straneh vas čakajo interaktivne naloge, dodatna razlaga matematičnih pojmov in še kaj …
 
 
r

 

– Znanstveno računalo,
– Računanje odstotkov,
– Egipčanski kalkulator
– Kalkulator za ugotavljanje praštevil,
– Kalkulator pasje starosti,
– Kalkulator porabljenih kalorij,– CoolMath games
MATEMATIČNE IGREMatematika 1.-9.

 

 

6.r.: primerjava cen


7. razred:

Spletni testi 7A

Spletni testi 7B

Igra praštevila

Potapljanje ladjic

                 Iskanje neznane koordinate lika

Razvrščanje trikotnikov


8.r.:        ZADNJI SPLETNI TESTI

koordinatni sistem (Catch the fly)

Iskanje skritega zaklada (koordinatni sistem)

Koordinate

Potapljanje ladjic

Reševanje enačb

Reševanje neenačb (grafično)

Testi BrezKnjige (povezava na razred)


Spirographi:

http://nathanfriend.io/inspirograph/

https://seedcode.com/SpirographN/sgn.html

http://www.artbylogic.com/parametricart/spirograph/spirograph.htm

Angleščina – bralno razumevanje

 

Izbira ustreznega odgovora

 

 

 

 

Angleščina 9. razred

Utrjevanje slovnice

 

 

 

Utrjevanje besedišča

  

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

  

Testi znanja

 

Test znanja 1

Test znanja 2

Test znanja 3

Test znanja 4

Test znanja 5

Test znanja 6

Test znanja 7

Test znanja 8

Test znanja 9

Test znanja 10

Test znanja 11

Test znanja 12

 

 

 

Igre

 

 

 

Angleščina 8. razred

Utrjevanje slovnice

 

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 1

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 2

 Past Simple Tense – vprašanja

Past continuous Tense 1

Past continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 1

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 3

Present Perfect Simple Tense

Present Perfect Simple Tense – for, since Past Simple Tense in Present Perfect Simple Tense

Will Future 1

Will Future 2

Will Future 3 

Časovni odvisniki

Prvi tip pogojnih odvisnikov

Prvi tip pogojnih odvisnikov in časovni odvisniki

Naklonski glagoli – should, might

Naklonski glagoli – must

Naklonski glagoli – have to

Trpnik – Present Simple Tense

Pridevniki in prislovi

Osebni zaimki v drugih sklonih

Nedoločni člen ”a”, ”an”

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

”a little”, ”a few”  

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

Materiali

Opisovanje oblačil

Deli telesa

Glagoli in samostalniki

Predlaganje

 

Besedotvorje- samostalniki in pridevniki z enako osnovo

Šolski predmeti, branje, računalništvo

Zdravstvene težave in zdravljenje

Klic v sili

Zdravstvene težave

 

Besede, povezane z geografijo:

Podeželje, mesto, hiša

V mestu

Zgradbe in prislovi kraja

Okoljevarstveni problemi

Kje živimo, delamo, vesolje

Vesolje

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina 7. razred

Utrjevanje slovnice

 

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – zaprti tip vprašanj

Present Simple – odprti tip vprašanj  

Present Simple Tense – prislovi pogostosti

Present continuous Tense  

Present continuous  Tense – vprašanja  

Present continuous Tense in Present Simple Tense 

Past simple- glagol ”be”

Past simple- nepravilni glagoli  

Past Simple – pravilni glagoli

Past Simple – pravilni in nepravilni glagoli  

 Past simple – vprašanja

 

Vprašalnice s ”how”  

Stopnjevanje pridevnikov – primernik  

Stopnjevanje pridevnikov – presežnik

Nepravilno stopnjevanje pridevnikov

as…as

 

going to             

going to- vpašalna oblika

Nedoločni člen ”a”, ”an”  

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

                                                        

Testi znanja

Igre

 

 

Vsakdanja angleščina