Angleščina – 7. razred

Utrjevanje slovnice

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – zaprti tip vprašanj

Present Simple – odprti tip vprašanj  

Present Simple Tense – prislovi pogostosti

Present continuous Tense  

Present continuous  Tense – vprašanja  

Present continuous Tense in Present Simple Tense 

Past simple- glagol ”be”

Past simple- nepravilni glagoli  

Past Simple – pravilni glagoli

Past Simple – pravilni in nepravilni glagoli  

 Past simple – vprašanja

 

Vprašalnice s ”how”  

Stopnjevanje pridevnikov – primernik  

Stopnjevanje pridevnikov – presežnik

Nepravilno stopnjevanje pridevnikov

as…as

 

going to             

going to- vpašalna oblika

Nedoločni člen ”a”, ”an”  

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

                                                        

Testi znanja

 

 

 

Igre

 

 

Vsakdanja angleščina

 

 

Angleščina 6. razred

  

Utrjevanje besedišča

 

 

 

Utrjevanje slovnice

 

Nedoločni člen a/an 1

Nedoločni člen a/an 2

Velelnik

Množina

There is/ there are

Test

Glagol biti – trdilna oblika

Glagol biti – nikalna oblika

Svojilni zaimki

Glagol biti – yes/no vprašanja

Izražanje svojine

Test

Have got – trdilna oblika

Have got – nikalna oblika

Have got – vprašalna oblika

Have got – mešane vaje

Vrstni red besed v stavku

Test

Predlogi časa

Present Simple – trdilna oblika

Present Simple – nikalna oblika

Present Simple – vprašalna oblika in kratki odgovori

Wh- vprašanja

Test

 

Predlogi kraja

There is/are  

Is there? / Are there?

Can / Can’t  

Can – vprašanja in kratki odgovori

Test 

 

Have got in Be za opisovanje oseb   

Present Continuous – trdilna oblika

Present Continuous – nikalna oblika

Present Continuous – vprašanja in kratki odgovori

Present simple in Present Continuous

Test 

 

 

Igre

 

 

 

Dopolnjevanje pogovorov

 

Dopolnjevanje pogovorov 1

Dopolnjevanje pogovorov 2

Dopolnjevanje pogovorov 3

Dopolnjevanje pogovorov 4 

Dopolnjevanje pogovorov 5

Dopolnjevanje pogovorov 6

 

 

 

Angleščina 5. razred

 

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

ANIMALS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/animals.htm

DAYS OF THE WEEK: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/days_of_the_week.htm

FAMILY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/family.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/Food.htm

JOBS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/jobs.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/numbers.htm

TIME: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/time.htm

TRANSPORT: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/transport.htm

WEATHER: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/weather.htm

 

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/mix.htm

 

Vaje – pogovori: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/dialoges.htm

 

Vaje za utrjevanje slovnice: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/grammar.htm

 

Vaje za utrjevanje abecede: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/alphabet.htm

 

Igrice 1: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/games/

Igrice 3: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/collection_of_36_games_2.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-2-word-list-5-razred/

Angleščina 4. razred

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

BODY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/body.htm

COLOURS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/Colours.htm

CLOTHES: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/clothes.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/food_4.htm

HOUSE: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/house.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/numbers.htm

SCHOOL: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/school.htm
TOYS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/toys.htm

  

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/mixed4.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-1-wordlist/

 

 

 

NASVETI ZA UČENJE

DOBRE UČNE NAVADE, ZBRANOST IN SODELOVANJE PRI POUKU ter REDNO DOMAČE DELO


so zagotovilo za dober šolski uspeh in posledično za dobro poučutje

 

in dobre odnose s samim seboj in okolico.


 

Kjer je volja, tam je pot!

Brez izgovorov : )


Nekaj uporabnih povezav:

Nasveti za učenje

KAKO SE UČIMO. KJE SE UČITI. KDAJ SE UČITI. SLABE UČNE NAVADEDA BOM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI, SE UČIM TUDI UČENJA.


1. Redno obiskujem pouk. V šolo prihajam pravočasno in ne zamujam.

2. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.

3.  Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Tako se lahko že v

šoli dobro seznanim s snovjo, doma pa snov le še ponovim.

4.  Prepišem in prerišem vse, kar učitelj napiše ali nariše na tablo.

5.  Skrbim za urejenost zvezkov, shranjujem delovne liste.

6.  Kadar sem odsoten, vedno nadomestim zamujeno. Sam poskrbim za to.

7.  Zapiske primerjam s sošolčevimi, dopolnim jih z zapiski iz učbenika – izpišem le naj-

pomembnejše.

8.  Spat grem dovolj zgodaj, da sem naslednje jutro spočit.


KAKO SE LOTIM UČENJA


1.     Pred učenjem pripravim prostor (primerno svetlo, toplo).

2.     Na delovni mizi imam le tisto, kar potrebujem (zvezek, knjigo, delovni list).

3.     Vedno se učim v istem času, v istem prostoru.

4.     Določim si učno uro (moja učna ura je od_______do________).

5.     Pomembno je »notranje«pozitivno vodilo za učenje:

        »Novo učno snov želim znati, se jo naučiti.«

        Spodbudne stavke si napišem na listek in nalepim na steno pred seboj.

6.     Predelano snov še isti dan pregledam in ponovim. Tako se mi snov hitreje in bolje vtisne v spomin.

7.     Že vnaprej si določim kratke pet minutne odmore po 30 minutah učenja.

        Med odmori popijem malo vode, soka; takrat ne berem, ne gledam televizije.

        Največ si zapomnimo na začetku in na koncu učenja, zato naredim veliko začetkov in veliko koncev.RECEPT:

– Pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele.
– Preberem in podčrtam glavne misli.
Obnovim, kar sem prebral.
Ponavljam, ponavljam…!
   Največ se pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez uro,
   čez en dan, čez en teden, čez en mesec).


PET   P-jev

1. POMISLI pri zaprtem zvezku, knjigi, kaj ste delali v šoli zadnjo uro.

2. PRELETI celotno snov v učbeniku in v zvezku.

3. PREBERI pozorno in z razumevanjem snov v učbeniku in v zvezku.

4. PONOVI večkrat in na različne načine. Izpiši pomembnejše besede.

5. PREGLEJ celoto še enkrat.KAKO SI NAJBOLJE ZAPOMNIM NAUČENO?


Naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.

Najprej si ustvarim splošno sliko o snovi, potem dodajam posebnosti.

Težje odlomke preberem še naglas.

Pojasnim si neznane besede, razložim jih s svojimi besedami.

Poskušam si v mislih predstavljati, povezujem s tistim, kar že znam.

Snov ponovim skupaj s sošolcem, tako da si postavljava vprašanja.ZA KONEC


Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan. Držim se svojega načrta.

Vedno sem pozoren na tisto, kar se učim. Manj je včasih več.

Včasih prelistam vnaprej, kaj se bomo učili. Tako se že malo pripravim.

Sproti opravljaj šolske obveznosti. Dolžnosti, ki jih prelagaš, te skrbijo in bremenijo, hkrati pa ustvarjajo odpor so predmeta.

USPEH RODI USPEH. Uspeh pri učenju prebudi več zanimanja in volje za napredovanje.  Začutil/a boš, da se znaš učiti in da to rad/a počneš. To pa je največja nagrada in zagotovilo za nadaljnji uspeh v življenju.

 

DOMAČE NALOGE

Dostopnost revije: www.starsi.si

Domače naloge so pomemben del učnega uspeha učenca in dijaka.

V nadaljevanju nekaj predlogov za delo doma.


1. Organizirajte potrebščine, ki jih posameznik potrebuje pri delanju domačih nalog

2. Optimizirajte delovno okolje (umaknite motnje, posameznik naj se uči glede na svojo učno strategijo)

3. Pospravite mizo vseh tistih stvari, ki na delovno mizo ne sodijo

4. Uporabite planer

5. Naredite knjižnico

6. Pripravite urnik za izdelovanje domačih nalog (bodite dosledni)
7. Jasno ločite čas za učenje in čas za igro
8. Na začetku otroku pomagajte potem pa se umaknite
9. Pri večih domačih nalogah skupaj z otrokom določite vrstni red

10. Pri daljših domačih nalogah naredite odmor

11. Starši preverite znanje
12. Bodite zgled (povejte kako ste vi delali domače naloge)
13. Bodite pozitivni in spodnudni
14. Bodite svetovalci (ne delajte domačih nalog namesto otroka)
15. Prepoznajte situacije ko otrok potrebuje dodatno pomoč in čimprej poiščite pomoč
16. Delajte si zapiske o domačih nalogah
17. Pregledujte otrokov napredek (ocene, počutje, vedenje)

18. Nagrajujte otrokovo doseganje ciljev
19. Otrok naj igra vlogo učitelja
20. Domače naloge vedno povezujte z otrokovimi interesi in močnimi področji

21. Spremenite lokacijo delanja domačih nalog

Zakaj v knjižnico?

ZAKAJ OBIŠČEMO KNJIŽNICO?

 

Izposoja:
– leposlovja
– strokovne literature
– kaset
– VHS
– CD
– revij

Priprava:
– referatov
– plakatov
– nalog in zadolžitev

V knjižnici lahko še:
– rešujete knjižne uganke
– poslušate pravljice
– čakate na pouk
– ali po pouku

Zgodovina šolske knjižnice

ZGODOVINA ŠOLSKE KNJIŽNICE


Iz šolske kronike

1875 – 77
Prvi podatki o učbenikih, izhajajoč iz pisnih virov, obstajajo že iz let 1875 – 1877.

1897
Iz šolske kronike je razvidno, da je začela knjižnica voditi gradivo že 20. februarja 1897. leta.

1883 – 84
Prvič se omenja šolska knjižnica, namenjena učiteljem.

1997
V septembru je v strokovni in mladinski knjižnici 5780 računalniško obdelanih knjig. V učbeniškem skladu pa 1683 učbenikov. Računalniška izposoja se je začela že maja istega leta.

1999  (9-letka)
V šolski knjižnici je dostop do interneta in računalnik s tiskalnikom za učence.
9-letka vključuje KIZ kot primarno usmerjenost k uporabniku (učencem in učiteljem) s ciljem, da prepoznava in zadovoljuje njegove informacijske potrebe.

 

2009 – 2010

V šolski knjižnici je skupaj strokovnega in leposlovnega gradiva 9466  izvodov, 47 strokovnih in leposlovnih revij in 8 časopisov.

50. številka Najdihojce, našega literarnega glasila, letos praznuje okroglo obletnico.

Na voljo so tudi videokasete, kasete, CD, DVD.