Prestavitev delavnic za nadarjene učence, ki bo na OŠ BREG, 21.3.2020.