Šolska knjižnica

Izteka se Nacionalni mesec skupnega branja, Mesec šolskih knjižnic in teden otroka.

V sklopu teh praznikov smo v knjižnici pripravili literarne urice, vsakoletno akcijo Podarim/menjam knjigo in biblopedagoške ure, namenjene začetku BZ in branju,  enkrat tedensko 10 min beremo skupaj v razredu ter se družimo ob lepi knjigi in prijateljih lepe besede. SH

Nekaj utrinkov iz teh akcij.

Knjižnica – odpiralni čas

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 – 12.00

Sposoja knjig:
 
Po: 10.10 – 10.30
To: 10.10 – 10.30
Čet: 10.10 – 10.30
Pe: 10.10 – 10.30
 
ter vsak dan zjutraj od 8.00 do 8.30

Knjižnične dejavnosti

Temeljna knjižnična dejavnost

sistematično zbiranje (pridobivanje) knjižničnega gradiva
hranjenje (ureditev) knjižničnega gradiva (knjig, serijskih publikacij, video- kaset, AV kaset, disket itd.)
strokovno obdelavo (bibliografsko, vsebinsko in analitično) knjižničnega gradiva
predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice (katalogi, bibliografije, seznami novosti, priročniki, vodici, prospekti, plakati, tematski izbori, fotokopije, gradivo za razstave ipd.)
motiviranje učencev in učiteljev (pa tudi staršev) za uporabo knjižnice in njenega gradiva (signalna, informativna obvestila, plakati, vodici, roditeljski sestanki, različne prireditve…)
dajanje knjižnice kot celote, njenega gradiva, informacij in opreme v uporabo VI procesa (za izobraževanje, svetovanje, hospitacije, opravljanje delovne prakse)
organizacijo in posredovanje informacijske službe (referenčna služba, organizacija posebnih zbirk, oblikovanje lastnih podatkov zbirk ipd.)

Razstave

Spet v šolo – september
Bibliopedagoške ure v šolski knjižnici

Evropski dan jezikov – 26 sept.

PROJEKTI

V šolski knjižnici med letom potekajo tudi različne dejavnosti:

bralna značka od 1. do 9. razreda
slovenski knjižni kviz
literarne uganke
bralna značka za odrasle
pravljični december

Ko pravljice oživijo

Bralne urice ob četrtkih so vsako leto popestritev četrtkovih decembrskih pravljičnih uric:

za najmlajše pripravljamo ob tem: Uganke
za drugo triado: književne uganke, pregovore
za tretjo triado: književne sestavljanke pomembnih datumov bodisi v knjižnici, na naši šoli ali nasploh

Vse leto ob četrtkih beremo in poustvarjamo.

Ob slovenskem kulturnem prazniku pripravimo prireditev in žrebamo nagrajence iz gornjih rešitev: po dva nagrajenca iz vsake triade.

V mesecu požarne varnosti se navdušujemo nad gasilsko reševalno akcijo in smo za likovno ustvarjanje nagrajeni z leposlovnimi deli, ki jih izbiramo v šolski knjižnici.

Četrtošolci se poizkušajo kot raziskovalci v kvizu NJG, kjer broli svoje znanje na področju naravoslovja, družboslovja, splošne razgledanosti, pop kulture in še česa. Ob zanimivih izkušnjah s področja tekmovanja znanje nadgrajujejo in se vključujejo v natečaje, ki nam jih ponuja istoimenska literatura.

Knjižnični red

  Čas za branje je zmeraj ukraden čas
(kot tudi čas za pisanje ali čas za ljubezen)
Ukraden čemu?
Dolžnostim življenja.

Ali sem se odločil podariti si srečo, da lahko berem?

Daniel Penac

Člani knjižnice so učenci naše šole
Izposoja knjig je možna z izkaznico
Rok vračanja knjig je 14 dni
Članarine ni
Do knjig imamo v knjižnici prost pristop
Pri izbiri knjig si pomagamo s kazalko

 V KNJIŽNICI:

izposojamo leposlovje
revije
strokovno literaturo za seminarske in referate
kasete, videokasete in CD za pouk

V ČITALNICI:

prebiramo knjige in revije
lepo ravnamo s knjižnim gradivom in inventarjem
se ne pogovarjamo glasno
ne jemo
lahko uporabljamo računalnik
lahko poslušamo kasete in gledamo VHS ali CD

 

Zakaj v knjižnico?

ZAKAJ OBIŠČEMO KNJIŽNICO?

 

Izposoja:
– leposlovja
– strokovne literature
– kaset
– VHS
– CD
– revij

Priprava:
– referatov
– plakatov
– nalog in zadolžitev

V knjižnici lahko še:
– rešujete knjižne uganke
– poslušate pravljice
– čakate na pouk
– ali po pouku

Zgodovina šolske knjižnice

ZGODOVINA ŠOLSKE KNJIŽNICE


Iz šolske kronike

1875 – 77
Prvi podatki o učbenikih, izhajajoč iz pisnih virov, obstajajo že iz let 1875 – 1877.

1897
Iz šolske kronike je razvidno, da je začela knjižnica voditi gradivo že 20. februarja 1897. leta.

1883 – 84
Prvič se omenja šolska knjižnica, namenjena učiteljem.

1997
V septembru je v strokovni in mladinski knjižnici 5780 računalniško obdelanih knjig. V učbeniškem skladu pa 1683 učbenikov. Računalniška izposoja se je začela že maja istega leta.

1999  (9-letka)
V šolski knjižnici je dostop do interneta in računalnik s tiskalnikom za učence.
9-letka vključuje KIZ kot primarno usmerjenost k uporabniku (učencem in učiteljem) s ciljem, da prepoznava in zadovoljuje njegove informacijske potrebe.

 

2009 – 2010

V šolski knjižnici je skupaj strokovnega in leposlovnega gradiva 9466  izvodov, 47 strokovnih in leposlovnih revij in 8 časopisov.

50. številka Najdihojce, našega literarnega glasila, letos praznuje okroglo obletnico.

Na voljo so tudi videokasete, kasete, CD, DVD.