Vabilo na prvi šolski dan

Morda je slika naslednjega: otrok, stati, na prostem in besedilo
Drage učenke in učenci, dragi starši, prijatelji OŠ Hajdina!
Kako ste preživeli počitnice? Prepričani smo, da zelo lepo, veselo, igrivo, radovedno. Ker se poletje počasi preveša v jesen in se bliža 1. september, vas prijazno vabimo na naše srečanje – prvi šolski dan.
Prvi šolski dan bomo učence pričakali v dveh terminih. Učenci 1. – 5. razreda se bodo prvi šolski dan pred šolo zbrali ob 8.30, učenci od 6. – 9. razreda pa ob 10.30. Vozni red avtobusa bo objavljen naknadno. Prvošolci dobijo posebno vabilo učiteljic po pošti … Starši, preberite jim ga 🙂
Učence bodo prvi dan polega učiteljev pričakali tudi gospod župan mag. Stanislav Glažar, naš policist g. Igor Levstik ter predsednik SPVCP g. Slavko Burjan. Za prvošolce in otroke iz vrtca smo pripravili tudi prijetno presenečenje, ki pa naj ostane skrivnost …
Ne pozabite na šolske copate, mapico, pisalo in beležko. Prvošolci pripeljite zraven tudi starše :-))))
Učence bo čakala malica, prvi dan kosila in varstva še ne bo … Prosimo, da učenci razrednikom ta dan sporočijo glede kosil v prvem tednu.
Na OŠ Hajdina pričakujemo novo šolsko leto z velikim optimizmom, saj smo že lansko šolsko leto zaključili v izjemnem vzdušju in z lepimi uspehi. Veseli smo, da nam model B omogoča delo v šoli in z majhnimi prilagoditvami bomo lahko izvedli vse načrtovane vsebine. Na epidemijo smo dobro pripravljeni, imamo sprejete vse potrebne protokole (zračenje, prilagojen hišni red …), naši zaposleni zadostujejo pogoju PCT.
Komaj že čakamo, da po šoli spet zavladata smeh, veselje in radovednost!
Učence bo pričakala energetsko prenovljena šola, z novo fasado, okni, vrati, s svetili in s streho, tudi zime se ne bojimo, saj imamo nov sistem ogrevanja. Novi prostori, ki smo jih sicer pričakovali že septembra, torej nova učilnica, knjižnica in multimedijska učilnica, pa bodo tudi kmalu pripravljeni za uporabo.
Na novo šolsko leto smo v kolektivu pripravljeni z novimi znanji in projekti. Vstopili smo v celoten poskus ZRSŠ – Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa, kar je kar velik zalogaj. Več informacij o tem dobite v prihodnjih dneh. Izbrani smo bili tudi na razpisu Erasmus+, dodatno smo se vključili v projekta Mladi iznajditelji ter projekt Dobro sem. Pripravljamo tudi nekaj organizacijskih in drugih vsebinskih novosti, kmalu pa bo na voljo tudi nova sodobna spletna stran.
Kot prioritetne naloge smo si zadali področja:
– Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami.
– Učenje na prostem.
– Razvijanje vseživljenjskih znanj, prečnih veščin, podjetnosti, inovativnosti.
Na teh področjih se bomo učitelji tudi dodatno izobraževali.
Za primer šolanja na daljavo smo dobro pripravljeni, a verjamemo, da to ne bo potrebno.
V novo šolsko leto je vpisanih 288 učencev v 17 oddelkih, torej 12 več kot lani …
V vrtec Najdihojca pa imamo trenutno vpisanih 132 otrok, v mesecu novembru pa načrtujemo odprtje še polovičnega oddelka.
Z veseljem vas pričakujemo!
V imenu kolektiva OŠ Hajdina z vrtcem,
Mitja Vidovič, ravnatelj

 

ERASMUS+

Z velikim veseljem sporočamo, da smo bili izbrani med 19 osnovnih šol in 32 organizacij v Sloveniji v okviru razpisa Erasmus+ (Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije)!
V projekt smo se prijavili kot glavni partner, sodelovali pa bomo z Montessori šolo iz Nemčije (Elternkreis Montessorischule München) in Osnovno školo Vis iz Hrvaške.
Projekt z naslovom Z ROKO V ROKI ZA ZELENO PRIHODNOST ima tri glavne cilje:
  • Učenje na prostem
  • Skrb za okolje
  • Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov
Glavne teme projekta so: zelene spretnosti, ozaveščanje o Evropski uniji in novi pristopi učenja in poučevanja.
Učenje na prostem predstavlja izjemno priložnost za vračanje vzgojno-izobraževalnega dela v naravo, za kognitivno učenje in za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Izobraževanje in senzibilizacija učencev o potrebi po ohranjanju narave (šolskega in krajevnega okolja), s poudarkom na lastni odgovornosti, je pomemben cilj in naša velika odgovornost.
Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov za zagotavljanje večje kakovosti tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot tudi na ostalih področjih dela mora ostani naša trajna zaveza.
Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.