Z velikim veseljem sporočamo, da smo bili izbrani med 19 osnovnih šol in 32 organizacij v Sloveniji v okviru razpisa Erasmus+ (Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije)!
V projekt smo se prijavili kot glavni partner, sodelovali pa bomo z Montessori šolo iz Nemčije (Elternkreis Montessorischule München) in Osnovno školo Vis iz Hrvaške.
Projekt z naslovom Z ROKO V ROKI ZA ZELENO PRIHODNOST ima tri glavne cilje:
  • Učenje na prostem
  • Skrb za okolje
  • Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov
Glavne teme projekta so: zelene spretnosti, ozaveščanje o Evropski uniji in novi pristopi učenja in poučevanja.
Učenje na prostem predstavlja izjemno priložnost za vračanje vzgojno-izobraževalnega dela v naravo, za kognitivno učenje in za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Izobraževanje in senzibilizacija učencev o potrebi po ohranjanju narave (šolskega in krajevnega okolja), s poudarkom na lastni odgovornosti, je pomemben cilj in naša velika odgovornost.
Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov za zagotavljanje večje kakovosti tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot tudi na ostalih področjih dela mora ostani naša trajna zaveza.
Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.