Podatki

logotip_hajdina2

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA Z ENOTO VRTEC

SEDEŽ: Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina

Davčna številka: SI33939314

TRR: 01359-6030651748

e-MAIL: o-hajdina.mb@guest.arnes.si

Telefon: 02 / 788 – 12 – 60