Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu OŠ in preizkušanje koncepta razširjenega programa – RaP

Spoštovani starši in skrbniki! Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je ob koncu šolskega leta ponudilo, da se priključimo 19 šolam v Sloveniji, ki so že pred tremi leti začele izvajati Poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu OŠ in preizkušanje koncepta razširjenega programa, projekt pa se sedaj podaljšuje za 2 leti. Naša šola je doslej sodelovala v tem projektu le deloma, in sicer s sklopom Gibanje in zdravje za dobro telesno počutje. Na podlagi naših ciljev in zmožnosti, smo se po posvetovanju z učiteljskim zborom ter s potrditvijo Sveta zavoda OŠ Hajdina odločili, da se priključimo celotnemu projektu. Kaj bomo uvajali?

 • 1. tuj jezik v 1. razredu OŠ – angleščino
 • 2. tuj jezik v 7. razredu OŠ – nemščino
 • celoten koncept razširjenega programa (Rap) v OŠ

Poskus RaP nadomesti ure podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, varstva vozačev, varstva učencev, ki čakajo na nadaljevanje pouka, dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč – ISP, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete, kolesarski izpit, Zdrav življenjski slog, pevski zbor, delo z nadarjenimi učenci. Osnovni namen RaP Omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Vsebine razširjenega programa so razdeljene na tri sklope (Gibanje in zdravje za dobro telesno počutje, Kultura in tradicija, Vsebine iz življenja in dela OŠ). Tako bomo pred poukom in po pouk u izvajali različne dejavnosti, glede na zmožnosti šole, interese učencev in starosti primerno, nekatere dejavnosti si bodo učenci lahko izbirali med več po nujenimi možnostmi. Učenci se lahko prijavijo v ponujene dejavnosti, ki potekajo vsako šolsko uro. Ko je možnosti več, med ponujenimi dejavnostmi lahko izbirajo po prioriteti, mi pa zapolnimo skupine do največjega dovoljenega števila. Učenci pri dejavnostih Rap ne bodo ocenjeni. Dejavnosti, v katere so prijavljeni, morajo učenci redno obiskovati Po potrebi bomo učencem omogočili prehajanje med dejavnostmi, če bodo za to izrazili željo oz. interes. Za kaj nam torej gre?

 • svobodno odločanje, samouravnavanje in prevzemanje odgovornosti za lastno učenje
 • razvoj prečnih (vsepredmetnih) veščin: kritično mišljenje, ustvarjalnost, sodelovanje in timsko delo, komunikacija
 • ponudba različnih dejavnosti, med katerimi lahko učenec izbira in fleksibilno prehaja (personalizacija)
 • povezanost obveznega in razširjenega programa za celostni razvoj učenca
 • razširjanje in poglabljanje znanja in/ali zmanjševanje vrzeli, ki nastajajo pri obveznem programu
 • vsaj 5 ur gibanja / teden / učenca

Prosimo vas, da izpolnite soglasje za vključitev vašega otroka k dejavnostim ter izpolnite preglednico na drugi strani soglasja, kjer je naveden urnik vseh dejavnosti. Soglasja vrnite do četrtka, 9. septembra 2021. Opisi dejavnosti so spodaj v prilogi in na spletni strani OŠ Hajdina. Za morebitna dodatna pojasnila vas vabimo na videokonferenco, ki bo v sredo, 8. 9. 2021 ob 19h na povezavi: https://arnes-si.zoom.us/j/96904325553 Z dejavnostmi RaP bomo začeli v naslednjem tednu, od ponedeljka 12. 9. 2021 naprej. Hvala vam za vaše sodelovanje! Kolektiv OŠ HAJDINA   PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OŠ HAJDINA

DEJAVNOST / RAZRED OPIS DEJAVNOSTI IZVAJALCI
 MLADI TEHNIKI 4. R 5. – 6. R Učenci izdelujejo različne izdelke s pomočjo navodil in načrtov   iz zbirke gradiv TEHNIKA 1, TEHNIKA 2 in TEHNIKA 3. Pri delu varno uporabljajo   različna orodja in pripomočke in si razvijajo ročne spretnosti . DAMJAN KOBALE
AKTIVNI POČITEK 5. R Naučili se bomo pravilne dihalne tehnike in spoznali ter se urili v čuječnosti. Ob tem se bomo pa tudi razgibali in poskrbeli za zdravo držo, ki močno vpliva na počutje in samopodobo. Vsebine zdravja bomo povezovali s projektom Zdrava šola. MARIJA MEKLAV
ASTROFIZIKA 8. -9.  R Pri astrofiziki raziskujemo fiziko in vesolje, naučimo se uporabljati teleskop za opazovanje nočnega neba, izvajamo zanimive poskuse,  se aktivno pripravljamo na fizikalno in astronomsko tekmovanje. DAMJAN KOBALE
BRALNI PODVIGI 3. A 3. B Skupaj bomo stopili v svet branja. Urili bomo bralne veščine, delili izkušnje o prebranih knjigah, osvojili bralno značko in še marsikaj. TATJANA HABJANIČ MOJCA ORNIK ULBL
CICI ZBOR 1. R Poznaš pesmico Če si srečen zdaj z dlanjo udari v dlan? Ali pa Mi gremo pa na morje, se plavat naučit? Kaj pa Naša četica koraka? Pridruži se Cici otroškemu zboru in uživaj z nami ob prepevanju vseh najrazličnejših otroških pesmi. Zapeli bomo tudi kakšno po vaših željah, seveda! NEŽA KAVČIČ
DOBRINE S HAJDINE 1. – 9. R Dobrine s Hajdine so zavite še v tančico skrivnosti, ki jo bomo skozi vse lepo počasi in postopoma odkrivali, dokler ne bomo ob koncu šolskega leta prišli do širokega spektra idej, ki jih bomo skupaj sestavili in preoblikovali v najboljšo tržnico na Hajdini in daleč na okrog. JANJA BRATUŠA
DOGOVOR JE POGOVOR Si vesel/a? Žalosten/a? Potrebuješ pogovor? S pogovorom najhitreje rešimo težave in najdemo rešitev. Vsak problem je manjši, če ga z nekom delimo. S pogovorom najdemo tudi nove prijatelje. Pogovor je lahko najbogatejše darilo! Vabljen/a, da se pridružiš našemu skupnemu pogovoru. NEŽA KAVČIČ TAMARA KERMAN
DOPOLNIM SVOJE ZNANJE 4A Pri tej uri bomo znanje ponovili, utrdili ter ga nadgradili. Preizkusi se tudi v učni pomoči sošolcem. META KOKOL
DOPOLNIM SVOJE ZNANJE MAT 6. R 7. R 8. R 9. R Učenci bodo odpravljali vrzeli v znanju in utrjevali že pridobljeno znanje matematike. Z dopolnilno in dodatno razlago ter prilagojenim načinom dela bodo pridobivali in nadgrajevali temeljna znanja. ANDREJA NOVAK TEA HORVAT
DOPOLNIM SVOJE ZNANJE SLJ 6. R 7. R 8. R 9. R Dopolnim, zmorem, lahko, vem, prosim pomoč, kako lahko to rešim … vse to so naši cilji in izzivi, ki jih bomo skupaj premagovali, brisali brzeli in nadgrajevali znanje. Iskali bomo nove pojme, se z besedami igrali in dokazali, da znamo. JANJA BRATUŠA IRENA VESENJAK BRANKA GAISER
DOPOLNIM SVOJE ZNANJE TJA 7. A, B Ura je namenjena vsem, ki potrebujete dodatno učno pomoč ali bi radi nadgradili svoje znanje angleščine. Lahko se preizkusite tudi v učni pomoči sošolcem ali pa utrjujete učno snov s pomočjo zabavnih iger. ANJA MEDVED
DOPOLNIM SVOJE ZNANJE 1. A 1. B 2. A 2. B 3. A 3. B 4. A 4. B 5. A 5. B Potrebuješ učno pomoč ali imaš željo/potrebo  po dodatnih nalogah? Lahko se preizkusiš tudi v učni pomoči sošolcem ali pa kateri dan opraviš manjkajoče delo  za nazaj…Dobrodošel, delo uspešno teče, če nas je več! KARMEN JERENKO MAJA MAJCEN DRAGICA KOSI MOJCA PURG TATJANA HABJANIČ MOJCA ORNIK ULBL METKA KOKOL JOŽICA NOVAK VESNA MESARIČ LORBER NATAŠA ŠTUMBERGER
GIBANJE IN ZDRAVJE 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 4. R 5. R 6. R Ker je gibanje nekaj, s čimer imamo opravka vsakodnevno in je zelo pomembno za otrokov gibalni in motorični razvoj, poskrbimo, da se otroci na vadbi seznanijo, spoznajo ter izpopolnijo svoje gibalno znanje preko različnih iger na zanimiv in raznovrsten način. MAJA KOREN TATJANA PAČNIK
IGRAM SE S ŠTEVILKAMI Aktivnosti v RAP-u so namenjene vsem, ki imajo radi matematiko in bi se radi poigravali s števili.  Zabavali se bomo s kartami, izdelovali pripomočke za lažje razumevanje matematičnih pojmov, urili v računskih operacijah ter igrali razne matematične igre. TEA HORVAT
IGRE NAŠIH STARŠEV En, dva, tri, muca miško zdaj lovi….   Je le ena izmed mnogih, ki jih bomo spoznali, se razgibali, družili in poigrali. DRAGICA ROZMAN
IGRE Z ŽOGO 4. – 6. R Igre z žogo, tudi športi z žogo, so kakršna koli igra ali šport, ki ima žogo kot del igre. Sem spadajo igre, kot so nogomet, košarka, rokomet, odbojka. Znotraj iger razvijamo gibalne sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja, štafetami in poligoni. Takšne igre imajo različna pravila. Najpomembnejši cilj je razvijanje zdravega življenjskega sloga in socializacija učencev. TATJANA PAČNIK
IZRAŽANJE Z GIBOM 6. – 9. R Cilj  druženja  je gibanje in ples. Učenci se igrajo različne plesne igre, ustvarjajo in se učijo plesne koreografije. Učenci v skupini prevzamejo različne vloge, dajejo pobude, ideje, razvijajo vztrajnost, strpnost…. svojo plesno koreografijo spremljajo in vrednotijo svoj napredek. MARIJA MEKLAV
JEZIK SKOZI IGRO 1.-3. R Na zabaven in sproščen način s pomočjo pesmic in zgodbic, skozi pogovor, dialog in igro vlog ter ob uporabi različnih iger spoznavali nemški jezik. Poudarek bo na ustni komunikaciji in slušnem razumevanju. Obravnavali bomo teme, ki se tesno povezujejo z našim vsakdanom. Praznovali bomo rojstne dneve, božič, materinski dan, veliko noč itd. Cilj pouka je vzpodbuditi zanimanje za nemški jezik. JANJA VESELIČ
KNJIGOBUBE V svetu pravljic se bodo dogajale nenavadne in zanimive stvari, zato se jim pridruži še ti, saj je pravljica edino  MESTO, skozi katero lahko greš čisto sam in peš. DRAGICA ROZMAN
KOKOŠKA ROZI GRE PEŠ Spoznali bomo različne vloge udeležencev prometa (pešce, kolesarje, sopotnika v avtomobilu, avtobusu, javni prevoz…) in se s pomočjo igre vlog naučili kako ustrezno ravnati v prometu. Posebno skrb bomo namenili prometni varnosti in se v šolo trudili prihajati na trajnostni način. TEA HORVAT
KREPIM JEZIKOVNE KOMPETENCE ANG 8., 9. R Učenci bodo nadgrajevali in poglabljali pridobljena znanja iz angleščine. Veliko bo problemsko zasnovanih nalog, samostojnega učenja ter priložnosti za razvijanje veščin sporazumevanja. Potekali bosta tudi priprava na tekmovanje in angleška bralna značka. TATJANA LUKOVNJAK
KREPIM JEZIKOVNE KOMPETENCE SLJ 8. R 9.R Učenci bodo nadgrajevali in poglabljali pridobljena znanja iz slovenskega jezika. Veliko bo problemsko zasnovanih nalog, samostojnega učenja ter priložnosti za razvijanje veščin sporazumevanja. Potekali bosta tudi priprava na tekmovanje in bralna značka. IRENA VESENJAK BRANKA GAISER
KREPIM MATEMATIČNE KOMPETENCE 6. – 7. R 8. – 9. R Učenci bodo nadgrajevali in poglabljali pridobljena znanja iz matematike. Učenci  se  bodo  seznanili  z  različnimi  oblikami razvedrilne matematike in spoznali nekatere matematične  igre,  kot  so  magični  kvadrati, sudoku,  kakuro, …  Na  igriv  način  bodo krepili  sposobnost logičnega  mišljenja  in pomnjenja. Spoznavali bodo zanimivosti s tega področja in se pripravljali na  tekmovanja. ANDREJA NOVAK TEA HORVAT
MALA ODBOJKA 5. – 6. R Mala odbojka je prilagojena odbojkarska igra. Skozi igro učenci pridobivajo različna športna znanja, razvijajo samozavest in vztrajnost in igralne aktivnosti so naravnane tako, da se učenci med vajami počutijo veseli, zadovoljni ter razvijajo in utrjujejo ekipni duh in pripadnost šoli. Najpomembnejši cilj je razvijanje zdravega življenjskega sloga in socializacija učencev. TATJANA PAČNIK
MALE SIVE CELICE 7. – 9. R Naše celice niso nič male in še manj sive, saj ji redno krepimo in vetrimo, da bomo še dolgo kos vsem nalogam. Letos nas čaka nova igra spretnosti, saj bomo tekmovalci preizkusili svoje spretne prste in se borili v tekmi s časom. JANJA BRATUŠA
MALI ROKOMET 4. – 6. R Rokomet – hitra, dinamična, moštvena igra z žogo. Glavni cilj je s sodelovanjem igralcev spraviti žogo v nasprotnikov gol oz.preprečiti, če ima žogo nasprotna ekipa. Vabljeni fantje in dekleta! META KOKOL
MALI ŠEF 3. R Prazna vreča ne stoji pokonci, pravi star pregovor. Pridruži se mladim kuharjem, da postaneš spreten v kuhinji in napolniš svoj želodec z zdravim in slastnim, sveže pripravljenim obrokom. Mogoče spoznaš kakšne nove okuse in širiš kuharske recepte! TATJANA HABJANIČ
MINI GLEDALIŠČE 4.R, 6.R Bi za trenutek rad/a bil/a v drugi vlogi?  V naši skupini si lahko IGRALEC, LUČKAR, SCENOGRAF, KOSTUMOGRAF ali pa skrbiš za GLASBO. Opogumi se in pridi. JOŽICA NOVAK METKA KOKOL
MLADI ČEBELARJI 1. – 9. R Naše pa čebelice, zum, zum, zum, pridne so in delovne…. Pridno nabirajo medičino in v panjih že čaka ajdov med, da ga bomo natočili v kozarčke, se posladkali in spekli slastne medenjake. Vabimo te, da se nam pridružiš tudi ti. KARMEN JERENKO BRANKA GAISER
MLADI INOVATORJI 7. – 9. R Učenci  bodo spoznali globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb, pridobili bodo drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter spoznali, kako se z njimi lahko soočimo brez strahu in panike. Naučili se bodo, kako z inovacijami in aktivnostjo prispevati k zmanjšanju in blaženju podnebnih sprememb za ustvarjanje boljše prihodnosti. Spoznali bodo zabavne in kreativne metodologije in orodja celostnega pristopa za reševanje okoljskih izzivov ter se seznanili s sistemskim mišljenjem in problemskim učenjem. Učenci bodo imeli možnost spoznati in sodelovati z isto mislečimi skupinami vrstnikov po Sloveniji na dogodku Young Climathon. Za najboljše ideje pa sledi nadgradnja programa, Young Changemakers. Več na: https://www.jaslovenija.si/mladi-iznajditelji ANDREJA NOVAK
MLADI RAČUNALNIČARJI 4. – 6. R Učenci se seznanijo z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, s tehnikami in metodami reševanja problemov. Razvijajo bodo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. ANDREJA NOVAK
MLADI RAZISKOVALCI 9.A Učenka bo  razvijala raziskovalne spretnosti in veščine. Pri raziskovanju bo poskušala podati ustrezne pobude za nadaljnje raziskovanje, iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja. Raziskovalno nalogo se bo predstavila na ZRS Bistra. Vsebina raziskovanja bo področje psihologije. MATEJA DRAŠKOVIČ
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 5.- 9. R K  dejavnosti vabljeni vsi učenci, ki radi pojejo in nastopajo. Pri pevskem zboru učenci razvijajo zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za  interpretacijo (za tempo, dinamiko…). Urijo se v kritičnem vrednotenju in ocenjevanju kakovosti izvajanja pesemskega repertoarja. MARIJA MEKLAV
MODELARSKI MOJSTRI 5.R Pri modelarskem krožku MODELARSKI MOJSTRI  boste učenci 5. razreda  izdelovali preprost model jadralnega letala iz lesa balze. Pri tem boste spoznali praktične postopke, kako od načrta izdelamo izdelek. Pri tem si razvijajo ročne spretnosti in natančnost pri delu. DAMJAN KOBALE
MOJ LISTOVNIK 5. – 9. R Učenci izdelajo svoj listovnik – osebno mapo dosežkov. Z načrtovanjem in zbiranjem dosežkov lahko učenci postopoma korak za korakom odkrivajo svoja interesna področja in prednosti, načrtujejo osebne cilje, spremljajo svojo intelektualno rast ter opazujejo svoj napredek ter si s tem dokazujejo, da so enkratna in neponovljiva osebnost z vrlinami, na katere so lahko ponosni. S tem krepijo zavest o lastni vrednosti in dobri samopodobi. ANDREJA NOVAK
NOGOMET ZA DEČKE 6. – 9. R Nogomet, ki je najbolj priljubljen slovenski ekipni šport. Odličen je za rekreacijo, pa tudi zabavo s prijatelji, družino in otroki. Poleg tega da bo redna igra nogometa poskrbela, da boste v dobri formi in da boste dobro razgibali svoje telo, igranje nogometa pozitivno vpliva tudi na sprostitev, krepitev ekipnega duha in dobro počutje. MAJA KOREN
NOGOMET ZA DEKLICE 4.- 6. R 7. – 9. R Zakaj nogomet za deklice? Ker je moštvena igra kjer prihaja do druženja, prijateljstva, navajanja na delo v skupini, sodelovanja med enako mislečimi navdušenci za šport in ker razvija motoriko gibanja brez in z žogo. Učili se bomo osnov in pravil nogometne igre skozi in s pomočjo igre. Cilj na bo prijetno doživljanje športa. MAJA KOREN
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2. – 4. R Pravijo, da ˝kdor poje, zlo ne misli˝. Če rad/a prepevaš, se učiš novih pesmi ter nastopaš se nam pridruži v otroškem pevskem zboru, kjer bomo skupaj veselo prepevali. MAJA MAJCEN
PLESNI IZZIV 9. R Gibaj, migaj in uživaj v  latinskih in standardnih plesnih korakih. Povezovalo bo nas igrivo, raznoliko gibanje, mladostna energija in naučene ritme bomo zaplesali tudi na valeti. TATJANA PAČNIK
PLESNI OBIČAJI Ob bistrem potočku je mlin, cin cin…plesne igre, ki so se jih igrali tudi vaši starši, pa se jih dajmo še mi. DRAGICA ROZMAN
PROSTA IGRA Kaj je boljšega kot igra po otroških željah? Mogoče edino kepica sladoleda ali pa domača marmelada. Takoj za tem pa to, da se lahko otroci med sabo družite, pogovarjate, skačete, lovite, skrivate, smejite in razvijate vašo domišljijo. In sklepate nova prijateljstva. NEŽA KAVČIČ TAMARA KERMAN
RAČUNALNIŠKI RAZISKOVALCI 3. R Računalniška pismenost je dandanes že nujna kompetenca sodobne družbe. Učenec bo nadgradil svoje znanje, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije.Spoznal se bo z osnovnimi programi za urejanje besedila v Wordu,  brskal po spletu in prenašal fotografije,risal s pomočjo slikarja…Usvojil bo kritičen odnos do podatkov pridobljenih  na  spletu. MOJCA ORNIK ULBL
RAZISKUJEM VEZI MED VRSTNIKI 6. – 9. V sklopu Turistične zveze Slovenije se bomo tudi letos prepustili novim nalogam, ki nas čakajo ob raziskovanju teme raziskovalna naloge. Staknili bomo glave, prevetrili možgane in napisali najboljši scenarij za predstavitev končnega izdelka. MARIJA MEKLAV
RAZMIŠLJAM PO ANGLEŠKO 6. R Ta ura je namenjena tako tistim, ki ste angleščine vešči, kot tistim, ki potrebujete pomoč. V okviru dodatnega pouka se bomo pripravljali na tekmovanje iz angleščine in spoznavali angleško kulturo in običaje, pri dopolnilnem pouku bomo pa snov dodatno razložili in utrdili ter se igrali razne igrice, s katerimi bo angleščina postala veliko lažja in zabavnejša. URŠKA MEDVED
RAZMIŠLJAM PO NEMŠKO 4. R 5. R 6. R Z različnimi pristopi, ki temeljijo na petju, dramatizaciji, igri vlog, na dialogih, branju in obnovah prebranega, opisu oseb in predmetov, bomo usvajali nemški jezik. V ospredju je celostni pristop, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti. JANJA VESELIČ
S KOLESOM V PROMET 5. A 5. B Priprave na kolesarski izpit VESNA MESARIČ LORBER NATAŠA ŠTUMBERGER
SKRBIM ZASE IN ZA DRUGE Skozi leto boš skrbel za svoje učenje, gibanje in bonton. Če boš ob tem še prijatelju pomagal, si zmagal! TAMARA KERMAN
SKUPAJ ZMOREMO Tekanje, lovljenje, skrivanje in smeh, druženje s sošolci in hoja po gozdnih poteh. TAMARA KERMAN
SLIKARSKE DELAVNICE 6. – 9. R Če je slikanje tvoja strast in veselje, bomo tukaj izpolnili tvoje želje. ROMANA KISELJAK
SPOZNAVAM RAČUNALNIŠTVO 2. R Računalniška pismenost je dandanes že nujna kompetenca sodobne družbe. Učenec bo nadgradil svoje znanje, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije.Spoznal se bo z osnovnimi programi za urejanje besedila v Wordu,  brskal po spletu in prenašal fotografije,risal s pomočjo slikarja…Usvojil bo kritičen odnos do podatkov pridobljenih  na  spletu. DRAGICA KOSI
SPRETNI PRSTI 4. – 6. R Ali vaši prsti pridno ustvarjajo? Pridite in se preizkusite v novih tehnikah ali pa izboljšajte to kar že znate. Kvačkanje, pletenje, šivanje, vezenje,prepletanje, izdelava nakita iz različnih materialov,…. Tehnik je veliko, izdelovali pa boste tisto, kar vam je najbolj všeč in kar vas najbolj sprošča. Vodilo bo ponovna uporaba materialov; RECIKLIRANJE. JOŽICA NOVAK
STARI OBIČAJI 4. – 6. R V obilici dobre volje bomo pokukali v čas, ko so vaše prababice bile vaših let. Naučili se boste nekaj osnovnih plesov, spoznali nekaj otroških iger in oblekli otroška oblačila, kot so jih v otroštvu nosili pradedki in prababice. Izdelali bomo tudi kakšno igračo ali preprost glasbeni instrument. JOŽICA NOVAK
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 2. – 9. R Imaš ideje, pobude in predloge, povezane z delom na šoli? Si dovolj komunikativen? Postani predstavnik svojega razreda in se nam pridruži na sestankih šolske skupnosti kjer se bomo pogovorjali o vaših interesih, težavah in prednostih šole ter o prihodnosti naše šole. MAJA MAJCEN
ŠOLSKI NOVINARJI 6. – 9. R Mladi novinarji bodo spoznavali čare novinarskega poklica, ustvarjali: pisali, fotografirali, objavljali, spoznali novinarski poklic v praksi – stik z okoljem (radio in televizija). IRENA VESENJAK
TEK MED VRSTICAMI 6. – 7. R Včasih smo tako hitri, da prehitevamo sami sebe, a vendar se bomo tokrat ustavili med vrsticami izbrane literature, ki nam bo odprla nove poglede, dala širino in globino in nas popeljala v magične svetove. JANJA BRATUŠA
TEK MED VRSTICAMI 8. – 9. R Ure bomo posvetili popotovanju po zanimivih literarnih svetovih; branju, literarnemu ustvarjanju ter uživali ob spoznavanju zanimivih slovenskih pripovednikov. IRENA VESENJAK
TESTENINE S HAJDINE 6. – 9. R Že v preteklem letu smo se poigravali z okusi žit v testeninah, letos bomo pa to še nadgradili. Skupaj s pravimi kuharji in mojstri bomo poskušali narediti čisto prave testenine, različnih barv, okusov in velikosti, ki jih bomo enkrat, ko bomo veliki, tudi prodajali. JANJA BRATUŠA
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 7. – 9. R V sklopu Turistične zveze Slovenije se bomo tudi letos prepustili novim nalogam, ki nas čakajo ob raziskovanju teme raziskovalna naloge. Staknili bomo glave, prevetrili možgane in napisali najboljši scenarij za predstavitev končnega izdelka. JANJA BRATUŠA
UČIM SE SAMOSTOJNO 5. R V 5. razredu ste že pravi učenjaki vešči samostojnega učenja. Da bi bili še bolj uspešni in samostojni pri učenju, bomo skupaj razvijali odgovornost za svoje učenje in učenje drugega, si med seboj pomagali, odkrivali svoje interese in talente, raziskovali in razpravljali ter tako postajali vedno bolj spretni, ustvarjalni, vedoželjni,… VESNA MESARIČ LORBER
UČIMO SE NA PROSTEM 1. – 5. R Vse preveč časa preživimo v zaprtem prostoru, pred TV ekrani in vso drugo moderno tehnologijo. Da si spočijemo oči, nadihamo svežega zraka, se malo razmigamo, si bomo učilnico prestavili kdaj kar na prosto in s pomočjo igre opravili dnevne naloge. JANJA BRATUŠA
USTVARJALNI POPOLDAN Rad/a ustvarjaš, izdeluješ, rišeš, režeš, lepiš, barvaš? Pridi in ustvarjali bomo z različnimi umetnimi in naravnimi materiali, krepili domišljijo in izboljševali svoje motorične spretnosti. JANJA VESELIČ
USTVARJAMO SKUPAJ Se radi udeležujete NATEČAJEV, TEKMOVANJ, PROJEKTNIH NALOG? Pridite in dobili boste pomoč pri iskanju idej in  pri uresničitvi le teh. JOŽICA NOVAK
VARNI V OKOLJU Učence želimo ozavestiti kako ustrezno ravnati oz. odreagirati v nevarnih situacijah, ki se lahko pripetijo kadarkoli bodisi doma, v šoli in okolju. Pri tem nas bo vodila misel: »Varnost je na prvem mestu.«. Naučili se bomo poskrbeti za zdravje in varnost. TEA HORVAT
VEM, KAJ JEM V času pouka nam kdaj ponagajajo trebuščki, zato bomo z veseljem stopili do najbolj dišečega prostora v naši kuhinji – jedilnici. Ob tem bomo spoznavali pomen zdrave prehrane, katera živila sestavljajo naše obroke, kaj so pasti v prehrani, kakšen je bonton prehranjevanja in kako za seboj pospravimo in ločimo odpadke. DRAGICA ROZMAN JANJA BRATUŠA TAMARA KERMAN NEŽA KAVČIČ JANJA VESELIČ
VERZI MED KROŠNJAMI 7. – 9. R Sproščeno medpredmetno, medgeneracijsko povezovanje, poučevanje in literarno ustvarjanje v objemu narave – šolskega gozdička – dali bomo prosto pot domišljiji in številnim talentom. IRENA VESENJAK
ZNAMKE SVETA 1.-9. Kaj imamo skupnega mi, ki zbiramo znamke, sličice, figurice, prtičke? Radi se družimo, spoznavamo nove prijatelje po vsej Sloveniji, pripravljamo in obiskujemo razstave, zamenjujemo, kupujemo in prodajamo… Pridruži se nam in ne bo ti žal. KARMEN JERENKO

 

Sodelovanje s starši: Govorilne in pogovorne ure, roditeljski sestanki

Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur, dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.

Možno je tudi sodelovanje preko e-pošte, ki omogoča prejemanje obvestil o dogodkih na šoli na e-naslov, prav tako pa je preko programa Lopolis možen tudi dostop do e-redovalnice.

Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.

Učitelji, strokovni delavci Predmet, zadolžitev

Razrednik/

sorazrednik

E-naslov: Pog. ura.
1. Karmen Jerenko razredni pouk, RAP 1. a karmen.jerenko@os-hajdina.si
2. Maja Majcen razredni pouk, RAP 1. b maja.majcen@os-hajdina.si
3. Dragica Kosi razredni pouk, RAP 2. a kosi.dragica65@os-hajdina.si
4. Mojca Purg razredni pouk, RAP 2. b mojca.purg@os-hajdina.si
5. Tatjana Habjanič razredni pouk, RAP 3. a thabjanic@os-hajdina.si
6. Mojca Ornik Ulbl razredni pouk, RAP 3. b mojca.ornik@os-hajdina.si
7. Metka Kokol razredni pouk, RAP 4. a metka.kokol@os-hajdina.si
8. Jožica Novak razredni pouk, RAP 4. b jozica1212@os-hajdina.si
9. Vesna Mesarič Lorber razredni pouk, RAP 5. a vesnam@os-hajdina.si
10. Nataša Štumberger razredni pouk, RAP 5. b natasa.stumberger@os-hajdina.si
11. Urška Medved TJA, RAP 6. a urska.medved@os-hajdina.si
12. Andreja Novak MAT, MDII, RAP 6. b andreja.novak@os-hajdina.si
13. Tatjana Pačnik ŠPO, ŠSP, ŠZZ, RAP 7. a tatajanap@os-hajdina.si
14. Marija Meklav GUM, GLP, RAP 7.b marija.meklav@os-hajdina.si
15. Damjan Kobale TIT,  FIZ , laborant, ZVE, RBT, OGL, RAP 8. a damjan.kobale@os-hajdina.si
16. Anja Medved TJA, RAP 8. b anja1medved@os-hajdina.si
17. Mateja Draškovič NAR, BIO, KEM, POK, laborant, RAP 9. a matejad@os-hajdina.si
18. Dragica Rozman 2. učiteljica v 1. a, RAP 1. b sor. dragica.rozman@os-hajdina.si
19. Neža Kavčič 2. učiteljica v 1. b, RAP 1. a sor. neza.kavcic@os-hajdina.si
20. Janja Bratuša SLJ, RAP 7. b sor. janja.bratusa@os-hajdina.si
21. Irena Vesenjak SLJ, RAP 8. b sor. irena.vesenjak@os-hajdina.si
22. Branka Gaiser SLJ, TJN, NI2, NI3, RAP, org. šol. prehrane 8. a sor. branka.gaiser@os-hajdina.si
23. Maja Koren ŠPO, IŠP, RAP 7. a sor. maja.koren@os-hajdina.si
24. Tatjana Lukovnjak RAP, knjižničarka 6. a sor. tatjanal@os-hajdina.si
25. Iztok Milošič ZGO, GEO, DKE, TVZ, pomočnik ravnatelja iztok.milosic@os-hajdina.si
26. Irena M. Goznik ZGO irena.musicgoznik@os-hajdina.si
27. Romana Kiseljak LUM, LS3, RAP romana.kiseljak@os-hajdina.si
27. Janja Veselič RAP 6. b sor janja.veselic@os-hajdina.si
28. Tea Horvat MAT, RAP 9. a sor tea.horvat@os-hajdina.si
29. Tamara Kerman TJA, RAP tamara.kerman@os-hajdina.si
30. Irena Vodušek svetovalna delavka irena.vodusek@os-hajdina.si
31. Janko Kandrič ROID janko.kandric@os-hajdina.si
 Katja Tement (Anja Mohorko)   specialna pedagoginja, z OŠ dr. Ljudevita Pivka   anja.mohorko@os-hajdina.si
 Andreja Jurgec inkluzivna pedagoginja z  OŠ dr. Ljudevita Pivka  andreja.jurgec@os-hajdina.si
 Tamara Sevšek  logopedinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj tamara.sevsek@os-hajdina.si
 Tamara Zaner   socialna pedagoginja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
 Tina Kajzer Hameršak   psihologinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj  tinak@os-hajdina.si
 Ana Mohorko   tiflopedagoginja z Zavoda IRIS Ljubljana 
 Grega Hribar  tiflopedagog z Zavoda IRIS Ljubljana 

 

 Ravnatelj Mitja Vidovič mitja.vidovic@os-hajdina.si

 

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri razredne roditeljske sestanke med šolskim letom.

Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.

GOVORILNE URE

Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka skupnega dela s starši.

Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:

 • od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
 • od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
 • od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.

Občasno se lahko z razlogom od termina tudi odstopi. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem.

MESEC  SEPT  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APRIL  MAJ  JUNIJ 
DAN  Torek  Torek  Torek  Torek  Torek  Sreda   Torek  Torek  Torek  Torek 
DATUM 14. 9. 2021 12. 10. 2021

9. 11. 2021

 

14. 12. 2021  11. 1. 2022 9. 2. 2022 8. 3. 2022 12. 4. 2022 10. 5. 2022 7. 6. 2022 

 

Vabilo na prvi šolski dan

Morda je slika naslednjega: otrok, stati, na prostem in besedilo
Drage učenke in učenci, dragi starši, prijatelji OŠ Hajdina!
Kako ste preživeli počitnice? Prepričani smo, da zelo lepo, veselo, igrivo, radovedno. Ker se poletje počasi preveša v jesen in se bliža 1. september, vas prijazno vabimo na naše srečanje – prvi šolski dan.
Prvi šolski dan bomo učence pričakali v dveh terminih. Učenci 1. – 5. razreda se bodo prvi šolski dan pred šolo zbrali ob 8.30, učenci od 6. – 9. razreda pa ob 10.30. Vozni red avtobusa bo objavljen naknadno. Prvošolci dobijo posebno vabilo učiteljic po pošti … Starši, preberite jim ga 🙂
Učence bodo prvi dan polega učiteljev pričakali tudi gospod župan mag. Stanislav Glažar, naš policist g. Igor Levstik ter predsednik SPVCP g. Slavko Burjan. Za prvošolce in otroke iz vrtca smo pripravili tudi prijetno presenečenje, ki pa naj ostane skrivnost …
Ne pozabite na šolske copate, mapico, pisalo in beležko. Prvošolci pripeljite zraven tudi starše :-))))
Učence bo čakala malica, prvi dan kosila in varstva še ne bo … Prosimo, da učenci razrednikom ta dan sporočijo glede kosil v prvem tednu.
Na OŠ Hajdina pričakujemo novo šolsko leto z velikim optimizmom, saj smo že lansko šolsko leto zaključili v izjemnem vzdušju in z lepimi uspehi. Veseli smo, da nam model B omogoča delo v šoli in z majhnimi prilagoditvami bomo lahko izvedli vse načrtovane vsebine. Na epidemijo smo dobro pripravljeni, imamo sprejete vse potrebne protokole (zračenje, prilagojen hišni red …), naši zaposleni zadostujejo pogoju PCT.
Komaj že čakamo, da po šoli spet zavladata smeh, veselje in radovednost!
Učence bo pričakala energetsko prenovljena šola, z novo fasado, okni, vrati, s svetili in s streho, tudi zime se ne bojimo, saj imamo nov sistem ogrevanja. Novi prostori, ki smo jih sicer pričakovali že septembra, torej nova učilnica, knjižnica in multimedijska učilnica, pa bodo tudi kmalu pripravljeni za uporabo.
Na novo šolsko leto smo v kolektivu pripravljeni z novimi znanji in projekti. Vstopili smo v celoten poskus ZRSŠ – Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa, kar je kar velik zalogaj. Več informacij o tem dobite v prihodnjih dneh. Izbrani smo bili tudi na razpisu Erasmus+, dodatno smo se vključili v projekta Mladi iznajditelji ter projekt Dobro sem. Pripravljamo tudi nekaj organizacijskih in drugih vsebinskih novosti, kmalu pa bo na voljo tudi nova sodobna spletna stran.
Kot prioritetne naloge smo si zadali področja:
– Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami.
– Učenje na prostem.
– Razvijanje vseživljenjskih znanj, prečnih veščin, podjetnosti, inovativnosti.
Na teh področjih se bomo učitelji tudi dodatno izobraževali.
Za primer šolanja na daljavo smo dobro pripravljeni, a verjamemo, da to ne bo potrebno.
V novo šolsko leto je vpisanih 288 učencev v 17 oddelkih, torej 12 več kot lani …
V vrtec Najdihojca pa imamo trenutno vpisanih 132 otrok, v mesecu novembru pa načrtujemo odprtje še polovičnega oddelka.
Z veseljem vas pričakujemo!
V imenu kolektiva OŠ Hajdina z vrtcem,
Mitja Vidovič, ravnatelj