Svetovalna delavka:  Irena Vodušek

Tel.: 02/ 788 – 12- 65

Uradne ure:

 • pon., tor., sre. in pet. od 8.00-14.00
 • v času govorilnih ur

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na šoslko svetovalno službo, ki je dosegljiva vsak dan v dopoldanskem času ter v času popoldanskih govorilnih ur.

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • vpis otrok v šolo,
 • poklicno svetovanje,
 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
 • pomoč in svetovanje pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev,
 • spremljanje  psihosocialne klime na šoli,
 • spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • sodelovanje z učitelji, učenci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi institucijami,
 • individualno svetovanje staršem,
 • organizacija in izvedba tematskih roditeljskih sestankov,
 • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike. 

Pri njej lahko uredite tudi prijave za regresirano prehrano v šoli, prijave za regresirano letovanje in urejanje letovanja pri ZPM, regres za šolo v naravi, vpis šolskih novincev, izpis iz šole in vpis iz druge šole.

Svetuje in dela z učenci in starši, kadar gre za poklicno usmeritev učencev.