Trikotniki Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b (včrtana in očrtana krožnica)

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 b

Trikotniku s podatki: a=4cm, b=4,5cm, kot gama je 90 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika:

Trikotniku očrtana krožnica:

Trikotniku včrtana krožnica:

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 c

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 c

Trikotniku s podatki: b=4cm, c=6cm, kot gama je 75 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika in očrtane krožnice:

Trikotniku včrtana krožnica:

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

a=3,6cm

b=4,5cm

ro=3cm

 

Naloge

1. Dan je trikotnik SSS

a = 7cm,   b = 6cm,     c = 5cm

Nariši trikotnik in poišči točko S, ki je enako oddaljena od vseh treh oglišč trikotnika.

2. Razišči lego središča trikotniku očrtane krožnice za ostrokotni, topokotni in pravokotni trikotnik.Lahko si pomagaš z geogebra predlogo (s premikom oglišč A, B in C preoblikuj trikotnik v ostrokotni, topokotni, pravokotni…): https://www.geogebra.org/m/NtdBnYf8

3. Reši naloge iz i-učbenika v zvezek.

 

Gradiva matematika

 

MATEMATIČNE STRANI

Na teh straneh vas čakajo interaktivne naloge, dodatna razlaga matematičnih pojmov in še kaj …
 
 
r

 

– Znanstveno računalo,
– Računanje odstotkov,
– Egipčanski kalkulator
– Kalkulator za ugotavljanje praštevil,
– Kalkulator pasje starosti,
– Kalkulator porabljenih kalorij,– CoolMath games
MATEMATIČNE IGREMatematika 1.-9.

 

 

6.r.: primerjava cen


7. razred:

Spletni testi 7A

Spletni testi 7B

Igra praštevila

Potapljanje ladjic

                 Iskanje neznane koordinate lika

Razvrščanje trikotnikov


8.r.:        ZADNJI SPLETNI TESTI

koordinatni sistem (Catch the fly)

Iskanje skritega zaklada (koordinatni sistem)

Koordinate

Potapljanje ladjic

Reševanje enačb

Reševanje neenačb (grafično)

Testi BrezKnjige (povezava na razred)


Spirographi:

http://nathanfriend.io/inspirograph/

https://seedcode.com/SpirographN/sgn.html

http://www.artbylogic.com/parametricart/spirograph/spirograph.htm