Zgodovina šolske knjižnice

ZGODOVINA ŠOLSKE KNJIŽNICE


Iz šolske kronike

1875 – 77
Prvi podatki o učbenikih, izhajajoč iz pisnih virov, obstajajo že iz let 1875 – 1877.

1897
Iz šolske kronike je razvidno, da je začela knjižnica voditi gradivo že 20. februarja 1897. leta.

1883 – 84
Prvič se omenja šolska knjižnica, namenjena učiteljem.

1997
V septembru je v strokovni in mladinski knjižnici 5780 računalniško obdelanih knjig. V učbeniškem skladu pa 1683 učbenikov. Računalniška izposoja se je začela že maja istega leta.

1999  (9-letka)
V šolski knjižnici je dostop do interneta in računalnik s tiskalnikom za učence.
9-letka vključuje KIZ kot primarno usmerjenost k uporabniku (učencem in učiteljem) s ciljem, da prepoznava in zadovoljuje njegove informacijske potrebe.

 

2009 – 2010

V šolski knjižnici je skupaj strokovnega in leposlovnega gradiva 9466  izvodov, 47 strokovnih in leposlovnih revij in 8 časopisov.

50. številka Najdihojce, našega literarnega glasila, letos praznuje okroglo obletnico.

Na voljo so tudi videokasete, kasete, CD, DVD.

Knjižnica – Splošne informacije

 

KNJIŽNICA KRT – SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Knjižnica – osrednji prostor

za ustvarjalno preživljanje prostega in učnega časa

 

KAZALO:

Knjižnica – osrednji prostor za ustvarjalno preživljanje prostega in učnega časa

In kako ustreči in slediti vsem sodobnim trendom?

Predstavitev dela najmlajšim ob začetku novega šolskega leta

Kaj vam knjižnica še lahko pričara?

Sodelovanje knjižnice z učitelji, zunanjimi sodelavci …

Knjiznica

 

Ali je informacijska pismenost nekaj, kar nas pritegne?

Knjižnica je osrednji prostor na vsaki šoli, ki ji je ta možnost dana. Z dvigom kakovosti učno-vzgojnega procesa v skladu s prenovo šole je učencem možno in potrebno nuditi izbor dejavnosti z različnimi aktivnimi metodami in oblikami dela. Razvijanje različnih spretnosti in sposobnosti (komunikacijske, informacijske, raziskovalne; bralne strategije) so temelj za dobro sodelovanje v naprej.

In kako ustreči in slediti vsem sodobnim trendom?

Naša šola se lahko ponaša z dobro zastavljeno prostorsko razporeditvijo, ki je hkrati tudi pogoj za delo in uspešno sodelovanje naj si bo na medpredmetni kot na medrazredni ravni. Sledimo elementom informacijske pismenosti, ki jih nudimo učencem ob razpoložljivih informacijskih virih. Ob novostih – nabavljeni literaturi jih skušamo motivirati za branje in estetsko doživljanje ob lepi knjigi, predvsem pa jih vzpodbujati k iskanju različnih virov informacij. Skupaj z učitelji posameznih predmetnih področji v začetku šol. leta sestavimo delovni načrt za medpredmetno povezovanje, v katerega vključimo tiste vsebinske sklope, ki jih v danih okoliščinah lahko izvajamo. Ob sprotnih aktualnih razstavah vsako leto pripravimo tudi literarni večer ali pritegnemo k sodelovanju zunanje člane in se tako predstavimo širši javnosti. Z veseljem ob tem zastavimo kako delavnico, na kateri največkrat v sklopu medrazrednega ali medpredmetnega sodelovanja nastanejo skupne aktivnosti.

 

Predstavitev dela najmlajšim ob začetku novega šolskega leta

 

Naše redno septembrsko druženje z najmlajšimi zahteva še posebej premišljene korake v svet pravljice in poezije. Ko le-ti postanejo naši člani, je to zanje kot tudi za nas kar majhen praznik. Učenci dobijo izkaznico, spoznajo osnovna pravila knjižničnega reda, se z razredničarko dogovorimo za naslednji termin vračanja njihovih prvih samostojno izbranih knjig in se družimo ob dobri literaturi. Najpogumnejši se kaj kmalu na vratih pojavijo že sami in stik s knjigo se poglablja.

 

 

Kaj vam knjižnica še lahko pričara?

 

Prav gotovo skušamo ob decembrskih pravljičnih uricah, ki jih organiziramo predvsem za najmlajše, v knjižnico dejavnost usmeriti prav vse. Ob dolgih zimskih večerih so bile včasih knjige dobre spremljevalke, ki so z domišljijo zapolnjevale danes »prepomemben« računalniški zaslon in čas. Vendar dobri bralci še vedno brskajo po pisani zakladnici in rešujejo knjižne uganke ali jih tudi sami sooblikujejo. Nagrade za pravilne rešitve so lahko vzpodbuda. Seveda pa je pomembnejše od tega pravo sodelovanje.

 

 

Plodno sodelovanje ob razpoložljivih informacijskih virih

Foto: S. Brodnjak

 

Poleg bibliopedagoških ur redno deluje knjižnični krožek. Vanj se vključujejo učenci vseh triad. V ta namen izkoristimo tudi ure, ko so učenci zaradi izbirnih predmetov sošolcev ali drugačne (nivojske) razporeditve ur prosti. Z veseljem prebiramo novice, iščemo najknjige, se lotimo kataložne obdelave knjig, urejamo knjižnico in panoje, razpredamo o vsebinah prebranih odlomkov ali literarnih del, iščemo ideje za projekte ter velikokrat skupaj izbiramo gradiva za seminarske naloge ali plakate za učence različnih stopenj in predmetnih področij. Pri tem so nam v veliko pomoč katalogi, najraje se poslužujemo elektronskega ali pa si pomagamo z revijami, enciklopedijami

 

Sodelovanje knjižnice z učitelji, zunanjimi sodelavci …

 

Radi tudi pesnimo, pišemo o temah, ki so nam blizu, sploh kadar nam pomaga domišljija, in tako smo izdali prvence mladih avtoric – učenk naše šole. Predstavili smo jih na zaključku Bralne značke, kjer se vedno radi srečamo z izjemnimi literarnimi ustvarjalci.

Mesec april ni le mesec knjige. Že nekaj let zaključujemo naše strokovno in leposlovno soudejstvovanje za predmetno in razredno stopnjo tudi ob pomoči Mladinske knjižnice I. Potrča v Ptuju.

V knjižnici so na voljo tudi kasete, videokasete, zgoščenke, računalniki z možnostjo dostopa do Interneta in nekaj starih primerkov literarnih del, predvsem pa smo ponosni na naše literarno glasilo Najdihojca, ki letos slavi 50-letnico izhajanja.

Odpiralni čas knjižnice

KNJIŽNICA JE ODPRTA VSAK DAN MED 8:30 IN 14:00.

 

Sposoja knjig:

Po: 11.30 – 13.00
To: 11.30 – 14.00
Sr: 11.30 – 14.00
Pe: 7.30 – 8.30; 11.30 – 13.00

ter v glavnem odmoru

Knjižnica

 

KNJIŽNICA JE ODPRTA VSAK DAN MED 8:30 IN 14:00.

Sposoja knjig:

Po: 11.30 – 13.00
To: 11.30 – 14.00
Sr: 11.30 – 14.00
Pe: 7.30 – 8.30; 11.30 – 13.00

ter v glavnem odmoru

 

Več o knjižnici