Dostopnost revije: www.starsi.si

Domače naloge so pomemben del učnega uspeha učenca in dijaka.

V nadaljevanju nekaj predlogov za delo doma.


1. Organizirajte potrebščine, ki jih posameznik potrebuje pri delanju domačih nalog

2. Optimizirajte delovno okolje (umaknite motnje, posameznik naj se uči glede na svojo učno strategijo)

3. Pospravite mizo vseh tistih stvari, ki na delovno mizo ne sodijo

4. Uporabite planer

5. Naredite knjižnico

6. Pripravite urnik za izdelovanje domačih nalog (bodite dosledni)
7. Jasno ločite čas za učenje in čas za igro
8. Na začetku otroku pomagajte potem pa se umaknite
9. Pri večih domačih nalogah skupaj z otrokom določite vrstni red

10. Pri daljših domačih nalogah naredite odmor

11. Starši preverite znanje
12. Bodite zgled (povejte kako ste vi delali domače naloge)
13. Bodite pozitivni in spodnudni
14. Bodite svetovalci (ne delajte domačih nalog namesto otroka)
15. Prepoznajte situacije ko otrok potrebuje dodatno pomoč in čimprej poiščite pomoč
16. Delajte si zapiske o domačih nalogah
17. Pregledujte otrokov napredek (ocene, počutje, vedenje)

18. Nagrajujte otrokovo doseganje ciljev
19. Otrok naj igra vlogo učitelja
20. Domače naloge vedno povezujte z otrokovimi interesi in močnimi področji

21. Spremenite lokacijo delanja domačih nalog