DOBRE UČNE NAVADE, ZBRANOST IN SODELOVANJE PRI POUKU ter REDNO DOMAČE DELO


so zagotovilo za dober šolski uspeh in posledično za dobro poučutje

 

in dobre odnose s samim seboj in okolico.


 

Kjer je volja, tam je pot!

Brez izgovorov : )


Nekaj uporabnih povezav:

Nasveti za učenje

KAKO SE UČIMO. KJE SE UČITI. KDAJ SE UČITI. SLABE UČNE NAVADEDA BOM BOLJ USPEŠEN V ŠOLI, SE UČIM TUDI UČENJA.


1. Redno obiskujem pouk. V šolo prihajam pravočasno in ne zamujam.

2. Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.

3.  Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago. Tako se lahko že v

šoli dobro seznanim s snovjo, doma pa snov le še ponovim.

4.  Prepišem in prerišem vse, kar učitelj napiše ali nariše na tablo.

5.  Skrbim za urejenost zvezkov, shranjujem delovne liste.

6.  Kadar sem odsoten, vedno nadomestim zamujeno. Sam poskrbim za to.

7.  Zapiske primerjam s sošolčevimi, dopolnim jih z zapiski iz učbenika – izpišem le naj-

pomembnejše.

8.  Spat grem dovolj zgodaj, da sem naslednje jutro spočit.


KAKO SE LOTIM UČENJA


1.     Pred učenjem pripravim prostor (primerno svetlo, toplo).

2.     Na delovni mizi imam le tisto, kar potrebujem (zvezek, knjigo, delovni list).

3.     Vedno se učim v istem času, v istem prostoru.

4.     Določim si učno uro (moja učna ura je od_______do________).

5.     Pomembno je »notranje«pozitivno vodilo za učenje:

        »Novo učno snov želim znati, se jo naučiti.«

        Spodbudne stavke si napišem na listek in nalepim na steno pred seboj.

6.     Predelano snov še isti dan pregledam in ponovim. Tako se mi snov hitreje in bolje vtisne v spomin.

7.     Že vnaprej si določim kratke pet minutne odmore po 30 minutah učenja.

        Med odmori popijem malo vode, soka; takrat ne berem, ne gledam televizije.

        Največ si zapomnimo na začetku in na koncu učenja, zato naredim veliko začetkov in veliko koncev.RECEPT:

– Pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele.
– Preberem in podčrtam glavne misli.
Obnovim, kar sem prebral.
Ponavljam, ponavljam…!
   Največ se pozabi takoj po učenju, zato snov ponovim še enkrat čez uro,
   čez en dan, čez en teden, čez en mesec).


PET   P-jev

1. POMISLI pri zaprtem zvezku, knjigi, kaj ste delali v šoli zadnjo uro.

2. PRELETI celotno snov v učbeniku in v zvezku.

3. PREBERI pozorno in z razumevanjem snov v učbeniku in v zvezku.

4. PONOVI večkrat in na različne načine. Izpiši pomembnejše besede.

5. PREGLEJ celoto še enkrat.KAKO SI NAJBOLJE ZAPOMNIM NAUČENO?


Naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.

Najprej si ustvarim splošno sliko o snovi, potem dodajam posebnosti.

Težje odlomke preberem še naglas.

Pojasnim si neznane besede, razložim jih s svojimi besedami.

Poskušam si v mislih predstavljati, povezujem s tistim, kar že znam.

Snov ponovim skupaj s sošolcem, tako da si postavljava vprašanja.ZA KONEC


Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan. Držim se svojega načrta.

Vedno sem pozoren na tisto, kar se učim. Manj je včasih več.

Včasih prelistam vnaprej, kaj se bomo učili. Tako se že malo pripravim.

Sproti opravljaj šolske obveznosti. Dolžnosti, ki jih prelagaš, te skrbijo in bremenijo, hkrati pa ustvarjajo odpor so predmeta.

USPEH RODI USPEH. Uspeh pri učenju prebudi več zanimanja in volje za napredovanje.  Začutil/a boš, da se znaš učiti in da to rad/a počneš. To pa je največja nagrada in zagotovilo za nadaljnji uspeh v življenju.