Utrjevanje slovnice

 

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 1

Past Simple Tense – pravilni in nepravilni glagoli 2

 Past Simple Tense – vprašanja

Past continuous Tense 1

Past continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 1

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 2

Past Simple Tense in Past Continuous Tense 3

Present Perfect Simple Tense

Present Perfect Simple Tense – for, since Past Simple Tense in Present Perfect Simple Tense

Will Future 1

Will Future 2

Will Future 3 

Časovni odvisniki

Prvi tip pogojnih odvisnikov

Prvi tip pogojnih odvisnikov in časovni odvisniki

Naklonski glagoli – should, might

Naklonski glagoli – must

Naklonski glagoli – have to

Trpnik – Present Simple Tense

Pridevniki in prislovi

Osebni zaimki v drugih sklonih

Nedoločni člen ”a”, ”an”

”some” in ”any”

”how much”, ”how many”

”a little”, ”a few”  

 

 

 

Utrjevanje besedišča

 

Materiali

Opisovanje oblačil

Deli telesa

Glagoli in samostalniki

Predlaganje

 

Besedotvorje- samostalniki in pridevniki z enako osnovo

Šolski predmeti, branje, računalništvo

Zdravstvene težave in zdravljenje

Klic v sili

Zdravstvene težave

 

Besede, povezane z geografijo:

Podeželje, mesto, hiša

V mestu

Zgradbe in prislovi kraja

Okoljevarstveni problemi

Kje živimo, delamo, vesolje

Vesolje

 

 

Vsakdanja angleščina