Predstavniki staršev Predstavnici šole Predstavnica vrtca
Matej Verbajs (predsednik)
Albin Dobnik
Metka Rebernak Žumer
Saša Ropič
  • Branka Gaiser
  • Dragica Kosi
  • Martina Klemen