V prilogi zapisnik volilne komisije Sveta staršev o poteku volitev in poročilo o rezultatu volitev predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda.

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE