Gradiva slovenščina

SSKJ

7. razred:

 

Martin Krpan

 

  • Fran Saleški Finžgar: Moja mladost in moj oče

http://www.zirovnica.si/podrocje.aspx?id=241

http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/index.php?mid=3&exhid=2

http://www2.arnes.si/~osljhism1/finzgar1.htm

http://www2.arnes.si/~osljhism1/delo_fin.htm

http://www2.arnes.si/~osljhism1/Fran_fin.htm

http://www.squidoo.com/fran-saleski-finzgar

http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Sale%C5%A1ki_Fin%C5%BEgar

  • Prežihov Voranc:

http://www.prezih.net/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEihov_Voranc

    • Miško Kranjec: O mamici, ki je postajala čedalje manjša

Miško kranjec, O mamici, ki je postajala čedalje manjša (besedilo)

http://www.ospesnica.si/images/stories/e-Crvicek_prispevki/2010_11/o_mamici.pdf

Gradiva matematika

 

MATEMATIČNE STRANI

Na teh straneh vas čakajo interaktivne naloge, dodatna razlaga matematičnih pojmov in še kaj …
 
 
r

 

– Znanstveno računalo,
– Računanje odstotkov,
– Egipčanski kalkulator
– Kalkulator za ugotavljanje praštevil,
– Kalkulator pasje starosti,
– Kalkulator porabljenih kalorij,– CoolMath games
MATEMATIČNE IGREMatematika 1.-9.

 

 

6.r.: primerjava cen


7. razred:

Spletni testi 7A

Spletni testi 7B

Igra praštevila

Potapljanje ladjic

                 Iskanje neznane koordinate lika

Razvrščanje trikotnikov


8.r.:        ZADNJI SPLETNI TESTI

koordinatni sistem (Catch the fly)

Iskanje skritega zaklada (koordinatni sistem)

Koordinate

Potapljanje ladjic

Reševanje enačb

Reševanje neenačb (grafično)

Testi BrezKnjige (povezava na razred)


Spirographi:

http://nathanfriend.io/inspirograph/

https://seedcode.com/SpirographN/sgn.html

http://www.artbylogic.com/parametricart/spirograph/spirograph.htm