Sodelovanje s starši: Govorilne in pogovorne ure, roditeljski sestanki

Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur, dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.

Možno je tudi sodelovanje preko e-pošte, ki omogoča prejemanje obvestil o dogodkih na šoli na e-naslov, prav tako pa je preko programa Lopolis možen tudi dostop do e-redovalnice.

Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.

Učitelji, strokovni delavci Predmet, zadolžitev

Razrednik/

sorazrednik

E-naslov: Pog. ura.
1. Karmen Jerenko razredni pouk, RAP 1. a karmen.jerenko@os-hajdina.si
2. Maja Majcen razredni pouk, RAP 1. b maja.majcen@os-hajdina.si
3. Dragica Kosi razredni pouk, RAP 2. a kosi.dragica65@os-hajdina.si
4. Mojca Purg razredni pouk, RAP 2. b mojca.purg@os-hajdina.si
5. Tatjana Habjanič razredni pouk, RAP 3. a thabjanic@os-hajdina.si
6. Mojca Ornik Ulbl razredni pouk, RAP 3. b mojca.ornik@os-hajdina.si
7. Metka Kokol razredni pouk, RAP 4. a metka.kokol@os-hajdina.si
8. Jožica Novak razredni pouk, RAP 4. b jozica1212@os-hajdina.si
9. Vesna Mesarič Lorber razredni pouk, RAP 5. a vesnam@os-hajdina.si
10. Nataša Štumberger razredni pouk, RAP 5. b natasa.stumberger@os-hajdina.si
11. Urška Medved TJA, RAP 6. a urska.medved@os-hajdina.si
12. Andreja Novak MAT, MDII, RAP 6. b andreja.novak@os-hajdina.si
13. Tatjana Pačnik ŠPO, ŠSP, ŠZZ, RAP 7. a tatajanap@os-hajdina.si
14. Marija Meklav GUM, GLP, RAP 7.b marija.meklav@os-hajdina.si
15. Damjan Kobale TIT,  FIZ , laborant, ZVE, RBT, OGL, RAP 8. a damjan.kobale@os-hajdina.si
16. Anja Medved TJA, RAP 8. b anja1medved@os-hajdina.si
17. Mateja Draškovič NAR, BIO, KEM, POK, laborant, RAP 9. a matejad@os-hajdina.si
18. Dragica Rozman 2. učiteljica v 1. a, RAP 1. b sor. dragica.rozman@os-hajdina.si
19. Neža Kavčič 2. učiteljica v 1. b, RAP 1. a sor. neza.kavcic@os-hajdina.si
20. Janja Bratuša SLJ, RAP 7. b sor. janja.bratusa@os-hajdina.si
21. Irena Vesenjak SLJ, RAP 8. b sor. irena.vesenjak@os-hajdina.si
22. Branka Gaiser SLJ, TJN, NI2, NI3, RAP, org. šol. prehrane 8. a sor. branka.gaiser@os-hajdina.si
23. Maja Koren ŠPO, IŠP, RAP 7. a sor. maja.koren@os-hajdina.si
24. Tatjana Lukovnjak RAP, knjižničarka 6. a sor. tatjanal@os-hajdina.si
25. Iztok Milošič ZGO, GEO, DKE, TVZ, pomočnik ravnatelja iztok.milosic@os-hajdina.si
26. Irena M. Goznik ZGO irena.musicgoznik@os-hajdina.si
27. Romana Kiseljak LUM, LS3, RAP romana.kiseljak@os-hajdina.si
27. Janja Veselič RAP 6. b sor janja.veselic@os-hajdina.si
28. Tea Horvat MAT, RAP 9. a sor tea.horvat@os-hajdina.si
29. Tamara Kerman TJA, RAP tamara.kerman@os-hajdina.si
30. Irena Vodušek svetovalna delavka irena.vodusek@os-hajdina.si
31. Janko Kandrič ROID janko.kandric@os-hajdina.si
 Katja Tement (Anja Mohorko)   specialna pedagoginja, z OŠ dr. Ljudevita Pivka   anja.mohorko@os-hajdina.si
 Andreja Jurgec inkluzivna pedagoginja z  OŠ dr. Ljudevita Pivka  andreja.jurgec@os-hajdina.si
 Tamara Sevšek  logopedinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj tamara.sevsek@os-hajdina.si
 Tamara Zaner   socialna pedagoginja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
 Tina Kajzer Hameršak   psihologinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj  tinak@os-hajdina.si
 Ana Mohorko   tiflopedagoginja z Zavoda IRIS Ljubljana 
 Grega Hribar  tiflopedagog z Zavoda IRIS Ljubljana 

 

 Ravnatelj Mitja Vidovič mitja.vidovic@os-hajdina.si

 

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri razredne roditeljske sestanke med šolskim letom.

Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.

GOVORILNE URE

Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka skupnega dela s starši.

Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:

  • od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
  • od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
  • od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.

Občasno se lahko z razlogom od termina tudi odstopi. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem.

MESEC  SEPT  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APRIL  MAJ  JUNIJ 
DAN  Torek  Torek  Torek  Torek  Torek  Sreda   Torek  Torek  Torek  Torek 
DATUM 14. 9. 2021 12. 10. 2021

9. 11. 2021

 

14. 12. 2021  11. 1. 2022 9. 2. 2022 8. 3. 2022 12. 4. 2022 10. 5. 2022 7. 6. 2022 

 

Vabilo na prvi šolski dan

Morda je slika naslednjega: otrok, stati, na prostem in besedilo
Drage učenke in učenci, dragi starši, prijatelji OŠ Hajdina!
Kako ste preživeli počitnice? Prepričani smo, da zelo lepo, veselo, igrivo, radovedno. Ker se poletje počasi preveša v jesen in se bliža 1. september, vas prijazno vabimo na naše srečanje – prvi šolski dan.
Prvi šolski dan bomo učence pričakali v dveh terminih. Učenci 1. – 5. razreda se bodo prvi šolski dan pred šolo zbrali ob 8.30, učenci od 6. – 9. razreda pa ob 10.30. Vozni red avtobusa bo objavljen naknadno. Prvošolci dobijo posebno vabilo učiteljic po pošti … Starši, preberite jim ga 🙂
Učence bodo prvi dan polega učiteljev pričakali tudi gospod župan mag. Stanislav Glažar, naš policist g. Igor Levstik ter predsednik SPVCP g. Slavko Burjan. Za prvošolce in otroke iz vrtca smo pripravili tudi prijetno presenečenje, ki pa naj ostane skrivnost …
Ne pozabite na šolske copate, mapico, pisalo in beležko. Prvošolci pripeljite zraven tudi starše :-))))
Učence bo čakala malica, prvi dan kosila in varstva še ne bo … Prosimo, da učenci razrednikom ta dan sporočijo glede kosil v prvem tednu.
Na OŠ Hajdina pričakujemo novo šolsko leto z velikim optimizmom, saj smo že lansko šolsko leto zaključili v izjemnem vzdušju in z lepimi uspehi. Veseli smo, da nam model B omogoča delo v šoli in z majhnimi prilagoditvami bomo lahko izvedli vse načrtovane vsebine. Na epidemijo smo dobro pripravljeni, imamo sprejete vse potrebne protokole (zračenje, prilagojen hišni red …), naši zaposleni zadostujejo pogoju PCT.
Komaj že čakamo, da po šoli spet zavladata smeh, veselje in radovednost!
Učence bo pričakala energetsko prenovljena šola, z novo fasado, okni, vrati, s svetili in s streho, tudi zime se ne bojimo, saj imamo nov sistem ogrevanja. Novi prostori, ki smo jih sicer pričakovali že septembra, torej nova učilnica, knjižnica in multimedijska učilnica, pa bodo tudi kmalu pripravljeni za uporabo.
Na novo šolsko leto smo v kolektivu pripravljeni z novimi znanji in projekti. Vstopili smo v celoten poskus ZRSŠ – Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa, kar je kar velik zalogaj. Več informacij o tem dobite v prihodnjih dneh. Izbrani smo bili tudi na razpisu Erasmus+, dodatno smo se vključili v projekta Mladi iznajditelji ter projekt Dobro sem. Pripravljamo tudi nekaj organizacijskih in drugih vsebinskih novosti, kmalu pa bo na voljo tudi nova sodobna spletna stran.
Kot prioritetne naloge smo si zadali področja:
– Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami.
– Učenje na prostem.
– Razvijanje vseživljenjskih znanj, prečnih veščin, podjetnosti, inovativnosti.
Na teh področjih se bomo učitelji tudi dodatno izobraževali.
Za primer šolanja na daljavo smo dobro pripravljeni, a verjamemo, da to ne bo potrebno.
V novo šolsko leto je vpisanih 288 učencev v 17 oddelkih, torej 12 več kot lani …
V vrtec Najdihojca pa imamo trenutno vpisanih 132 otrok, v mesecu novembru pa načrtujemo odprtje še polovičnega oddelka.
Z veseljem vas pričakujemo!
V imenu kolektiva OŠ Hajdina z vrtcem,
Mitja Vidovič, ravnatelj

 

ERASMUS+

Z velikim veseljem sporočamo, da smo bili izbrani med 19 osnovnih šol in 32 organizacij v Sloveniji v okviru razpisa Erasmus+ (Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije)!
V projekt smo se prijavili kot glavni partner, sodelovali pa bomo z Montessori šolo iz Nemčije (Elternkreis Montessorischule München) in Osnovno školo Vis iz Hrvaške.
Projekt z naslovom Z ROKO V ROKI ZA ZELENO PRIHODNOST ima tri glavne cilje:
  • Učenje na prostem
  • Skrb za okolje
  • Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov
Glavne teme projekta so: zelene spretnosti, ozaveščanje o Evropski uniji in novi pristopi učenja in poučevanja.
Učenje na prostem predstavlja izjemno priložnost za vračanje vzgojno-izobraževalnega dela v naravo, za kognitivno učenje in za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Izobraževanje in senzibilizacija učencev o potrebi po ohranjanju narave (šolskega in krajevnega okolja), s poudarkom na lastni odgovornosti, je pomemben cilj in naša velika odgovornost.
Uvajanje sodobnih pedagoških pristopov za zagotavljanje večje kakovosti tako na vzgojno-izobraževalnem področju kot tudi na ostalih področjih dela mora ostani naša trajna zaveza.
Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

ŠE ENO ZLATO PRIZNANJE ZA RAZISKOVALNO NALOGO V 9. RAZREDU

TIHA UBIJALKA – SKRIVNOST NAŠEGA ŽIVLJENJA

Naše skrivnostno potovanje

Emela Sivčević in Vanja Vrabl sta pod mentorstvom učiteljice Mateje Draškovič osvojili še tretje priznanje za raziskovalno nalogo za hajdinsko šolo v tem mesecu, že drugo zlato!!!

Emela Sivčević in Vanja Vrabl:

“Depresija se lahko dotakne vsakogar izmed nas, ne glede na družbeni status, kulturo v kateri živimo, starost, spol. Je naša skrita spremljevalka. Vpliva na vse vidike življenja.
V raziskovalni nalogi sva želeli ugotoviti:

• prisotnost depresije med najinimi vrstniki,
• vpliv epidemije na prisotnost depresije oz. počutje mladostnikov,
• kako lahko vodene aktivnosti pripomorejo k preventivi in zdravljenju depresije,
• kako oz. na kakšen način bi najstniki pomagali svojim vrstnikom pri premagovanju stisk.
Rezultati so pokazali, da učenci prepoznavajo depresijo. Menijo, da ta povzroča osamljenost, nizko samopodobo. Sami pomoč iščejo v klepetu s prijatelji, športnih aktivnostih, poslušanju glasbe, gledanju filmov, sprehod.
Ker učenci velikokrat svojih stisk ne zaupajo drugim, sva se odločili za izvedbo različnih
delavnic, ki so imele naslednje CILJE:

– prepoznavanje znakov občutkov in čustev,
– iskanje poti za razvijanje pozitivne samopodobe, spopadanjem s stresom,
– obvladovanje neprijetnih čustev,
– spoznavanje možnosti za boljše odnose z drugimi ljudmi,
– razvijanje samospoštovanja, sprejemanja samega sebe ter na občutek lastne vrednosti.

Ker nam topel objem in pozitivne misli dajejo upanje za sončen dan, smo za delavnico PRVA POMOČ posebej oblikovali »TERMOFORČEK ZA TOPEL OBJEM«. Napolnili smo ga z ajdovimi luščinami . Na zadnji strani je zapisana misel:
»Ljubi življenje, ki ga živiš in živi življenje, ki ga ljubiš.« Pod njo pa žepek, kamor lahko
hraniš obliže, ki ti pomagajo pri premagovanju stisk.

Za izboljšanje čustvenega stanja, premagovanje stisk učencev sva predlagali PRIPRAVO SONČNE SOBE NA NAŠI ŠOLI. Učenci bi lahko v tej sobi tudi načrtovali aktivnosti, ki jih radi opravljajo. Ob izvedbi le teh, medsebojnem druženju z osebami, ki jim lahko zaupajo, se ob njih počutijo varne, in izmenjavi izkušenj, bi tako lahko stopali na pot, kjer bi opuščali neprijetne občutke, razpoloženja, misli.

NAJINO SPOROČILO:
Pomembno je, da na šolah otrokom že s preventivnimi dejavnostmi poskušajo pokazati
možne ustrezne poti pri premagovanju depresije.
Odrasli lahko pomagajo, če otrokom z empatijo prisluhnejo, jim dajejo občutek varnosti in zaupanja.”

Mentorica Mateja Draškovič je povedala: “Emela Sivčević in Vanja Vrabl sta s svojo odgovornostjo, spoštovanjem, radovednostjo in željo po iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja stopali po poti do uspeha.
Njuna pozitivna energija in izvirne ideje so ju pripeljale do novih znanj in izjemnega zlatega
priznanja.” Ponosna sem, da sem lahko bila njuna mentorica.

Ob koncu raziskovalne naloge sta nam avtorici namenili misel:

Verjemi, da zmoreš in si
že na pol poti do cilja. (Theodore Roosevelt)

Čestitke za izjemen uspeh naši raziskovalni ekipi: Emela Sivčević in Vanja Vrabl z učiteljico Matejo Draškovič